ЧСУ „Цар Симеон Велики“ обявява конкурс за стипендианти за учебната 2017/2018 година

Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ с интензивно изучаване на математика и чужди езици обявява конкурс за стипендианти за учебната 2017/2018 година.
Кандидатите трябва да са:
–           Завършили 7 или 8 клас през учебната 2016/2017 година
–           Получили резултат не по-малко от много добър (5.00) на НВО по математика и БЕЛ (за 7 клас) или
–           Успех по математика и БЕЛ не по-нисък от отличен (5.50) през учебната 2016/2017 година (за 8 клас)
–           Положили успешно тестовете по математика и БЕЛ, предоставени от ЧСУ „Цар Симеон Велики“.
Стипендиантите ще получат:
–           Обучение за гимназиалния етап в ЧСУ „Цар Симеон Велики“
–           Пансион (вкл. храна) по време на учебната година (за тези, които живеят извън София)
–           Възможност да развият способностите си в областта на математиката (вкл. Информационни технологии) и чуждите езици чрез насочено, допълнително извънкласно обучение .
–           Възможност да бъдат част от разширено направление „КОМПАС+ Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“, поставящо фокус върху: *финансово образование; *кариерна ориентация; *гражданско образование; *насърчаване на учениците към развитие на собствени идеи и предприемачески нагласи, чрез примери от успешни предприемачи в желани от тях области за образователно и професионално развитие.
Всички желаещи трябва да предоставят следните документи:
–           Служебна бележка за резултатите от положените изпити за НВО по математика и БЕЛ (за 7 клас)
или
–           Копие от ученически бележник за учебната 2016/2017 година (за 8 клас)
–           Мотивационно писмо, в което да бъдат отбелязани силните страни на кандидата и предметите, в които би искал да се развива.
Срок за подаване на документите: 20 юни 2017г.
Тестовете по математика и БЕЛ ще се проведат между 22 и 26 юни в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ и в офиса на Фондация Българска Памет, гр. Якоруда.