ЧСОУ „Цар Симеон Велики“ обявява прием за учебната 2016/2017 година за ученици от 1. до 12. клас.

За Подготвителен клас и първокласниците се провежда интервю  – входяща диагностика;

За учениците от 2. до 12. клас – общообразователен тест и тест за определяне нивото на владеене на езика. Първи език за училището е английски, втори – испански и немски.

Какво предлага ЧСОУ „Цар Симеон Велики“, което би дало основание да го предпочетете пред други училища:

  • индивидуален подход към всяко дете с цел разгръщане на интелектуално – творческия му потенциал;
  • най-доброто от съществуващите образователни модели, прилагани чрез интердисциплинарен подход;
  • интерактивни методи и инструменти;
  • авторска педагогика за развитие на ключови компетенции за личностно, образователно и професионално развитие;
  • индивидуален подход, целящ стимулиране интелектуалния, цивилизационния и културен потенциал на учениците;
  • насърчаване на свободно мислещата личност чрез активиране на творческото въображение.
  • превъзходна материална база.