Церемония за връчване на плакет на училище посланик на Европейския парламент

Дата

На 27.06.2017г., в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ се проведе церемония за връчване на плакет на училище посланик на ЕП. С тази церемония се финализира първият етап от участието на училището в Програмата Училище посланик на ЕП. След 4 месеца, наситени с интензивни и разнообразни дейности, Европейският парламент, отчитайки получените знания и компетентности, удостоява с честта да бъдем негови посланици, избрани училища.

По време на събитието директорът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ – г-жа Катя Илиева, обясни за ползите и целите на Програмата и благодари на  Теодор Стойчев, ръководител на Информационното бюро на Европейския парламент в България и координатор на Програмата, за оказаната подкрепа и комуникация в процеса на работа. Освен плакет, учениците получиха и тениски с логото на Програмата и ЕП.

Повече за програмата

Целта на Програмата е да помогне за повишаването на осведомеността относно Европа и европейската парламентарна демокрация сред младите хора, като им предостави активни знания за Европейския съюз, и по-специално за Европейския парламент. Това включва не просто запознаването с факти за Съюза, но и предоставянето на опит във връзка с европейското гражданство: какво означава на практика ЕС в ежедневието и какво може да се направи, за да се гарантира, че в бъдеще Европа ще бъде такава, каквато искаме да бъде.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище. Осигурени са встъпителни и задълбочени обучения за това как работи програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, предоставят се и подходящи учебни материали. Участващите училища биват оценявани и ако отговарят на изискванията на програмата и са осъществили желаните дейности, биват сертифицирани като училище посланик на ЕП и получават плакет. Учениците от най-добре представилите се училища имат възможността да участват в пътуване до Страсбург в рамките на програмата „Евроскола“ на ЕП или на Европейското младежко събитие (EМС), а преподавателите – да бъдат поканени да участват в организиран в Брюксел или Страсбург семинар.

 

Още
статии

BulgarianEnglish