Удължаване на дистанционното обучение

Уважаеми родители,

На основание заповед на министъра на здравеопазването дните  до 12.04.2020 г. са обявени от МОН за неприсъствени в училище поради удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки. ЧСУ “Цар Симеон Велики” продължава дистанционното обучение в електронна среда по установения до настоящия момент график.

От ръководството