ТЕКУЩ ПРИЕМ:

ЧСУ “Цар Симеон Велики” приема ученици за учебната 2021-2022 г.  

За кандидати за начален етап процесът включва използването на световноизвестни стандартизирани средства според възрастта като тестване с DESK 3-6 R за ранна училищна готовност, тест за емоционална интелигентност и академична готовност WISC-IV, среща с логопед.

За кандидати за прогимназиален и гимназиален етап процесът включва общообразователни тестове и среща с екип за личностно развитие.

Формуляр за записване можете да изтеглите от тук

Горе
BulgarianEnglish