Такси

Такса обучение за нови ученици 2020/2021

Подготвителен

клас

1-4

клас

5-7

клас

8-12

клас

Годишна такса редовно обучение - 3,680.00 4,830.00 5,060.00 4,600.00
Такса за второ дете 10% 3,312.00 4,347.00 4,554.00 4,140.00
Такса за трето дете 15% 3,128.00 4,105.50 4,301.00 3,910.00
Промоционална такса за следваща учебна година (плащане на три вноски: 31 май, 30 юли, 15 септември) 3% 3,569.60 4,685.00 4,908.00 4,462.00
Промоционална такса за следваща учебна година (авансово плащане на таксата до 31 май) 5% 3,496.00 4,588.50 4,807.00 4,370.00
Промоционална такса за следваща учебна година за продължаващи ученици 5% - 4,588.50 4,807.00 4,370.00
Промоционална такса за следваща учебна година за деца от ДГ „Росица“ 10% 3,312.00 4,347.00 - -
Отстъпка при привличане на нов ученик 3% 3,569.60 4,685.00 4,908.00 4,462.00
Годишна такса за самостоятелна или индивидуална форма на обучение 50% - - 2,530.00 2,300.00

                                                                                                                   *Посочените такси са в Евро

Горе
BulgarianEnglish