Стипендии

ЧСУ “Цар Симеон Велики” предлага две пълни и две частични стипендии*. Могат да кандидатстват деца, които:

1. са завършили 4 клас в държавно училище.

2. имат семеен доход, който не надвишава средната работна заплата за гр. София на всеки от родителите.

3. резултатът от положения общообразователен изпит е над 90 точки от общо 100.

*Крайният срок за кандидатстване за получаване на стипендия на базата на доход и постигнат резултат е 20 юни 2021 г. 

В гимназиален етап учениците могат да придобият право за получаване на стипендия в две основни категории:

1. Отстъпка от такса “Обучение” в зависимост от постигнатите при прием в осми клас резултати:

Класиране:

  • За 15% стипендия – от 300 до 380 точки
  • За 50% стипендия – от 380 до 420 точки
  • За 80% стипендия - над 420 точки

Точките се формират по следния начин:

  • НВО по български език и литература (максимални възможни 100 т.)
  • Удвоен резултат от НВО по математика (максимални възможни 200 т.)
  • Вътрешен изпит по английски език – изходно ниво (максимални възможни 100 т.)

Общообразователен тест (максимални възможни 100 т. при отличен 6,00).

Ако ученикът по уважителни причини, свързани с карантина или заболяване, не е положил изпити НВО по някой от предметите български език и литература, математика или по двата, той се класира, след като положи вътрешен училищен изпит за съответния предмет.

2. Месечна стипендия, съгласно ПМС №328/21.12.2017 г. след завършено основно образование:

За постигнати образователни резултати, която се отпускат в началото на всеки срок след класиране на учениците със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 и направени отсъствия по уважителни и неуважителни причини.

Горе
BulgarianEnglish