Седмица на Отворените врати в ЧСОУ „Цар Симеон Велики“

7 март – 11 март 2016 г.

Духът на сътрудничество, играта и знанието си подават ръка, за да бъде познанието приятно и съграждащо едновременно. Спортът, танците, творчеството – чрез писането, изобразителното изкуство и музиката правят живота цветен и красив, а въображението – нестихващо! Шахът, логиката, математиката, компютрите са начин за развиване на ума. Ученето на езици – английски, испански и немски – е ранноезиково и организирано в максимален брой часове, надхвърлящ тези в държавното езиково училище, което дава възможност на учениците ни да защитят с лекота най-висока езикова степен – С1 и С2. Реализацията на младите хора е възможна чрез предприемачески подход, иновативно мислене и родолюбив дух, които ние стимулираме и развиваме.

Заповядайте, за да се уверите сами!

Очакваме ви и … добре дошли!