Д-р Росица Врабевска – за модерното училищно образование

Д-р Росица Врабевска.
Д-р Росица Врабевска.
Д-р Росица Врабевска.

Статия в az-jenata.bg

Д-р Росица Врабевска е управител на ЧСУ „Цар Симеон Велики“. В последните 20 години се занимава с научноизследователска дейност в областта на фармакологията. Завършила е медицина в МУ Пловдив, специализирала фармакология в Massachusetts College of Pharmacy, Бостън, САЩ. Също така, тя е Медицински Директор „Comac Medical“ и член на Консултативния съвет на Фондация „Българска Памет“. Майка на три деца.

Изборът на училище за всеки съвременен родител е изключително важен. Разкажете ни кои са основните силни страни на Вашето училище „Цар Симеон Велики“?

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ работи с мисията да изгражда млади хора с развито чувство за общност, грижа за околната среда, интерес в науката и умения за себепознание. Създаваме устойчиви партньорства със съмишленици, чрез които гарантираме постигане на целите си и предоставяме богат избор от извънкласни дейности за нашите ученици в сферите наука, технологии, драма и изкуства, спорт. Поставяме високи цели и ги постигаме чрез поддържане на безупречни стандарти на професионализъм за училищния екип. Преподаваме с фокус към ученика чрез проблемно-базирано обучение, основано на компетентности.

Нашите ценности са: Стремеж към високи постижения и ефективност; Толерантност в полза на другите; Родолюбие; Предприемчивост; Работа в екип.

Вярваме, че трябва да подготвяме учениците как да учат, а не как да взимат изпит.

За родителите е важно да знаят, че децата им са на сигурно място и получават добро образование. Как работите за осигуряване на Вашето училище като добро място за учене?

Споменах проблемно-базираното обучение – това е подход, който позволява на всяко дете, със свое темпо, по свой начин да използва ресурсите в класната стая, да работи в екип с други деца, да използва знанието, въведено от учителя и да го приложи в решаването на реален проблем.

Също така, организацията на класовете и броят на учениците в тях позволява на учителите да работят индивидуално с всеки от тях, развивайки силните му страни. Класовете ни са от малки групи до 14 ученици. Друг голям плюс е целодневната форма на обучение, която предлагаме, като учебният ден е с продължителност от 8:30 до 16:40 часа. Има организиран транспорт от и до училище.И тъй като иновативните методи на преподаване при нас са на фокус, учениците ни имат достъп до последни технологии: ползват Virtual reality устройства, Chrombook, таблети.

За постигането на максимален успех учениците трябва да се чувстват в безопасна и уютна среда. В начален етап работят и помощник-учители, за да може учебният и творчески процес да е гладък, а отдихът и спортните занимания – безпроблемни. Екипът за подпомагане на личностното развитие (опитни психолог, логопед, ресурсни учители, ерготерапевт) се грижи за децата със специални потребности.

Разкажете ни за екипа – учителят, в крайна сметка, е изключително важен за успеха на ученика, класа и училището като цяло.

В нашия екип, освен споделените визия, мисия и ценности, наблягаме на 5 основни неща – всеки от нас да показва високи нива на професионализъм, предметна експертност, да е предприемчив, да работи успешно в екип и да учи постоянно.

При нас работи страхотен, разнообразен екип. Привличаме хора от различни места, които споделят ценностите ни (UK, Германия, директно от университета, хора с доказал се стандарт и опит).

Силното ръководство е предпоставка за постигане на целите от учениците и се стреми да демонстрира с поведението си важните за нас неща. Ефективните лидери могат успешно да предадат целите и визията на училището и лесно решават проблеми. Учителите, които преподават добре, могат да поставят високи критерии особено когато оценката на учителя и професионалното му развитие са насочени към повишаване на качеството на преподаване. Редовното и постоянно във времето оценяване на представянето и развитието на учениците е необходимо условие за успеха на училището и достигането на поставените цели.

Също така ползваме анкета за изследване на преживяването на учениците в класната стая и на база на резултатите от нея, предприемаме действия за подобрение на учебния процес.

Имате много добри условия за спорт – разкажете ни и за това.

Едно от уменията, които развиваме у нашите ученици, е свързано със здравословния начин на живот и активния спорт. Наричаме го „спорт и физическа култура“. Нашите ученици тренират плуване, тенис, футбол, йога, зумба и народни танци.

Разполагаме със собствена кухня, в която се приготвят здравословни закуски (сутрин и следобед), плодове, тристепенно обедно меню (избор между два варианта: вегетарианско и месно).

Разполагаме с обширна собствена база, разположена на чист въздух сред природата на Банкя: плувен басейн, тенискорт и спортни игрища, площадка за безопасност на движението, зелени площи за игра, ресурсен център. Имаме часове, свързани със здравословното хранене и грижа за себе си и природата.

Моля, споделете основни акценти от учебната програма, с които се гордеете?

Много проучвахме и обсъждахме с училищния екип каква трябва да бъде учебната програма. Обединени сме около тези 7 умения, защото смятаме, че са съгласувани с визията и нещата, които са ценни за бъдещото развитие на нашите ученици. Затова работата в посока изграждане на тези умения е вплетена в нашата учебна програма.

  • Себепознание (Саморефлексия/Умения за учене) – познаване на силните ни страни, стилове за учене, видове интелигентност, рефлексия и интроспекция, осъзнаване и оценка на всички гледни точки при решаване на проблеми
  • Комуникационни умения (Комуникация) – това е целият комплекс умения за общуване с другите (да можеш да даваш и да получаваш обратна връзка, умения за слушане, да разпределяш работата и задачите, да се отнасяш с уважение като включваш околните в работата, умение да намираш решения)
  • Логическо мислене – способността за обобщаване, извличане на частно от общо и обратно, за правене на взаимовръзки, изводи и заключения.
  • Творчество – създаване на произведения на различни видове изкуство – рисуване, пантомима, писане, музика; познаване на произведения на високата култура. Стимулираме търсенето на красивото и полезното в работата.
  • Хармония с околната среда (Глобално мислене) – Следване на правилата reduce, reuse, recycle всеки ден. Глобално мислене и действия за отговорен начин на живот и опазване на околната среда
  • Спорт и физическа култура – физическа активност и умения за здравословно хранене и грижа на тялото.
  • Гражданско образование и позиция – социална и икономическа грамотност, доброволчество и работа в полза на другите.(дарителство).

Какви извънучебни или други форми на занимания предлагате за учениците?

В нашето училище всички ученици са включени в програма за 2 часа спорт и 2 часа клубна дейност на седмица. Спортовете, от които децата избират, са: плуване, тенис, футбол, зумба и йога. Клубната дейност е различна, в зависимост от възрастта и включва: театър, приложни изкуства, вокална група, роботика, дигитално предприемачество, TEDx клуб, моделизъм, фотография.

Училището Ви изглежда много модерно – доколко това е важно за учениците днес?

Смятаме, че за днешните деца е много важно да са в крак с времето, да усвояват знания и умения, които ще им бъдат полезни в 21 век и в подготовката им за професиите на бъдещето. Затова активно инвестираме и работим в тази посока.

Освен визуално новата база, оборудваните лаборатории, които са свързани с научния ни профил и работа с таблети и роботи, започваме процес на дигитализиране на процесите в училище. Това е най-новата иновация на „Цар Симеон Велики“. В процес сме на внедряване на GSuite в училище – в администрацията и в преподаването. Екипът ни се подготвя за сертифициране за Google Educator, така ще можем да провеждаме уроците в гимназиалните класове направо „в облака“, като се предвижда да се намалят учебниците и тетрадките в клас.

Като част от общността на Google обучителите екипът ни ще има достъп до ресурси и контакти, чрез които можем да учим и подобряваме работата си.

„Училище в облака“ е нова програма за българското образование, създадена за учители и други специалисти, които имат увереност в използването на електронни приложения, и искат да придобият знания и умения за разработване и адаптиране на ресурси или учебно съдържание чрез използване на технологиите.

Стремежът ни е, освен електронният дневник, всички училищни процеси да се случват през Google платформата. Планът за случването на този процес е по модел, валидиран от Колумбийския университет, Ню Йорк, САЩ.

Ползваме Google класна стая при преподаването, позволявайки оптимизация на учебния час. Така фокусът се измества върху отделния ученик, неговото темпо и начин на работа, които стоят в центъра.

Препоръките Ви за всички родители, които скоро ще трябва да изберат къде да запишат децата си в подготвителен, 1-и или по-горен клас? Как да изберат, да се ориентират?

Да посетят на място училището, да прочетат внимателно визията, мисията и ценностите му, да намерят начин да общуват с децата в училище, учителите. Да търсят конкретни примери за това, че ученикът е на фокус в даденото заведение (да видят анкетите на учениците, да посетят събитие на училището).

Като част от постигане на нашата мисия организираме Академия за родители (по 5-6 събития на година), на която каним експерти в сферата за емоционалната интелигентност, които да дискутират заедно с нашата общност от родители и учители, важни за развитието на децата въпроси. Отворена е за всички родители, така че следете сайта ни. Удовлетвореността от събитието е над 90%, което ни дава увереност, че сме успели да сме полезни. Повече информация може да прочетете на http://parents-academy.tzarsimeon.bg/.