Резултати от конкурс на тема „Предприемачество и умения на бъдещето. Възможности за иновативно образование в Европейското образователно пространство 2025“