Прогимназиално образование

Прогимназиалното образование (V-VII клас) в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е обособено в рамките на направление: „КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“.

Иновативната учебна методология в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ включва Проблемно-базираното обучение (Problem Based Learning). Учениците от 5 - 12 клас учат и работят по проектите си в малки групи (от 7 до 12 ученици), като на фокус е изгражадането на практически знания.

Предимствата на методологията са:

  • Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения, вместо заучаване на информацията наизуст;
  • Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите;
  • Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на казуси.

Методологията е насочена към изграждането на индивидуални и уверени професионалисти чрез динамичния начин на преподаване, стимулиращ учениците да развиват способностите си, така че да бъдат конкурентни на пазара на труда в Европа и по света.

Основни цели:

  • Развиване на креативния потенциал и способностите за мислене у учениците
  • Изграждане на комуникативни умения за общуване и социализиране
  • Формиране на предприемаческа култура с цел по-добри перспективи за професионална реализация
  • Изграждане на желание за спорт и повишаване на чувството за инициативност, отговорност и увереност в собствените възможности.

Всеотдайното ръководство на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ идентифицира и развива силните страни на всеки ученик, изграждайки и умения за работа в екип.

Насърчаваме нашите ученици да създават и творят локално, но да разпространяват и мислят глобално.

Изграждаме динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство. Обучението по предприемачество е неразделна част от учебната програма и е застъпено във всички предмети.

Горе
BulgarianEnglish