Прием 2020/2021

ВАЖНО:

Уважаеми родители,

Вярвайки, че заедно можем да се справим с тази сложна ситуация и разбирайки, че тя създава проблеми във всеки сектор на икономиката, споделяме нашите предложения за решения при подписване на договорите и записване на ученици за обучение за следващата учебна 2020/2021 година.

Потърпевши сме както ние като организация, така и Вие като собственици на бизнеси или служители в такива, които също допринасят за БВП на страната и търпят загуби в този критичен момент. В дух на съпричастност бихме искали да Ви информираме, че за следващата учебна година предлагаме разсрочено плащане на такса “Обучение” и такса “Храна” в два варианта:

 • 2 вноски с гратисен период от 3 месеца;
 • 9 вноски с гратисен период от 3 месеца.

Също така предлагаме отстъпки от таксите, базирано на социалния статус и на успеха на учениците.

Каним всеки родител да се свърже с ръководството за лична среща и обсъждане на индивидуално решение.

Критерии

При приема се отчита зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, академичните резултати и умения.

Наблюденията от специалистите се използват за информация при определяне нивото на ученика.

Решението за прием от страна на училището отговаря на следните критерии:

 • готовност за постъпване в съответния клас;
 • поведение на ученика и спазване на училищните правила;
 • разбиране и подкрепа от родителите относно личностното и академичното развитие на ученика, сътрудничество от тяхна страна за постигане на общите цели и спазване на училищните политики.

Училището си запазва правото да предложи прием с или без допълнителни условия или да откаже неговото приемане.

В ЧСУ "Цар Симеон Велики" могат да бъдат записани ученици, независимо от тяхната раса, националност, религия, етническа принадлежност.

Такса обучение за нови ученици 2020/2021

Подготвителен

клас

1-4

клас

5-7

клас

8-12

клас

Годишна такса редовно обучение - 3,680.00 4,830.00 5,060.00 4,600.00
Такса за второ дете 10% 3,312.00 4,347.00 4,554.00 4,140.00
Такса за трето дете 15% 3,128.00 4,105.50 4,301.00 3,910.00
Промоционална такса за следваща учебна година (плащане на три вноски: 31 май, 30 юли, 15 септември) 3% 3,569.60 4,685.00 4,908.00 4,462.00
Промоционална такса за следваща учебна година (авансово плащане на таксата до 31 май) 5% 3,496.00 4,588.50 4,807.00 4,370.00
Промоционална такса за следваща учебна година за продължаващи ученици 5% - 4,588.50 4,807.00 4,370.00
Промоционална такса за следваща учебна година за деца от ДГ „Росица“ 10% 3,312.00 4,347.00 - -
Отстъпка при привличане на нов ученик 3% 3,569.60 4,685.00 4,908.00 4,462.00
Годишна такса за самостоятелна или индивидуална форма на обучение 50% - - 2,530.00 2,300.00

*Посочените такси са в Евро

Стипендии

В гимназиален етап учениците могат да придобият право за получаване на стипендия в две основни категории:

1.Отстъпка от такса “Обучение” в зависимост от постигнатите при прием в осми клас резултати:

Класиране:

 1. За 15% стипендия – от 300 до 380 точки
 2. За 50% стипендия – от 380 до 420 точки
 3. За 80% стипендия - над 420 точки

Точките се формират по следния начин:

 1. НВО по български език и литература (максимални възможни 100 т.)
 2. Удвоен резултат от НВО по математика (максимални възможни 200 т.)
 3. Вътрешен изпит по английски език – изходно ниво (максимални възможни 100 т.)
 4. Общ успех (максимални възможни 100 т. при отличен 6,00).
 5. Ако ученикът по уважителни причини, свързани с карантина или заболяване, не е положил изпити НВО по някой от предметите български език и литература, математика или по двата, той се класира, след като положи вътрешен училищен изпит за съответния предмет.

2. Месечна стипендия, съгласно ПМС №328/21.12.2017 г. след завършено основно образование:

За постигнати образователни резултати, която се отпускат в началото на всеки срок след класиране на учениците със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 и направени отсъствия по уважителни и неуважителни причини.  

Нашето престижно частно училище, ви предлага разумни цени, съобразени с вашите финансови възможности, в условията на понижен капацитет на икономическите дейности. Тарифите ни са много внимателно изготвени, като в стойността на таксите са включени всички разходи, свързани с обучението и престоя на учениците в учебното заведение.

Училище "Цар Симеон Велики" е образователна институция, лицензирана от МОН. Всички средства, получени от дейността му, са насочени към образованието и развитието на материално-техническата база на институцията. Дейностите на училището се финансират от родителската такса и от Комак Медикал ЕООД..

Осъзнаваме напълно, че коригиралите своите такси частни училища, показват съпричастност към трудностите, изпитвани от голяма част от родителите, чиито деца са, или предстои да станат наши ученици. За да не се налага на нито едно семейство да преосмисля своите планове относно обучението на детето си, ние решихме да предложим два нови варианта за разсрочено плащане на таксите „Обучение” и „Храна”.

Родителите могат да изберат удачен за техните индивидуални възможности вариант, а именно да погасят дължимите на училището ни суми с гратисен период от 3 месеца с 2 или 9 погасителни вноски. Желаещите да се възползват от промоционалната ни такса, заплащайки авансово таксата за следващата учебна година, ще получат отстъпка в размер 3% от редовната цена.

Предлагайки едни от най-изгодните спрямо други частни училища в София цени, вярваме, че изборът на училище ще наклони везните в полза на нашето заведение. В годишната такса са калкулирани разходите за обучение съобразно Държавните образователни стандарти и програмата на Министерство на образованието и науката на Република България.

Таксата за храна покрива 4-кратно хранене на съответния ученик по време на престоя му в учебното заведение. Частно училище Цар Симеон Велики разполага със собствена кухня, където се приготвя прясна, топла и здравословна храна за учениците. На възпитаниците ни са осигурени няколко дневни хранения, включващи закуска, обяд и следобедна закуска. Храната се приготвя с единствено свежи и пресни продукти.

И отново, за разлика от формираните в други частни училища в София такси, в нашите са начислени и използваните през учебната година образователни ресурси. Имаме едни от най-модерно оборудваните специализирани кабинети, както и база за извънучилищни дейности. Нашите школи по интереси и спортни съоръжения са на разположение на всеки възпитаник на престижната ни образователна институция.

От изключително атрактивни оферти могат да се възползват и родителите на две и три деца. Таксата за второ и трето дете, записано в училището е съответно с 10 и 15% по-ниска от редовната. Също с 10% по-ниска е цената за децата от ДГ ”Росица”, а за учениците, избрали индивидуална форма на обучение, годишната цена е с цели 50% по-ниска.

✅ Каква е процедурата по прием на нови ученици за учебната 2020/2021г. в условията на пандемия❓

Няма как в работата си да не се съобразим с извънредните условия, дали отражение върху целия ни икономически и социален живот. Това наложи известни промени и в процедурата по приемане на нови ученици за учебната 2020 -2021година. Срещите с родителите през дните на извънредно положение ще бъдат виртуални. На страницата ще откриете данни за контакт, чрез които можете да се свържете с нас за уговаряне на среща.

✅ Има ли промяна в схемата на плащане на таксите за новата учебна година❓

Промяна в схемата на плащане на таксите за обучение при нас има. Заплащането вече може да се осъществи на няколко вноски, а не еднократно, каквато беше стандартната процедура. В знак на съпричастност със семействата, на които извънредното положение е нанесло сериозни финансови щети, ние предлагаме два варианта на разсрочено плащане, съответно от 2 и 9 вноски с гратисен период от 3 месеца.

✅ Какви са критериите за прием в ЧСУ „Цар Симеон Велики”❓

Критериите за прием на нови ученици не са се променили през годините. Приемът на ученици за настоящата учебна година се базира на академичните резултати и умения на кандидатите. Взема се предвид зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, като нивото се определя от съответните специалисти. От значение е също поведението на ученика и готовността му да спазва училищните правила.Училището ни си запазва правото да постави допълнителни условия или да откаже приемането на даден кандидат.
Горе
BulgarianEnglish