Представители на IBM водят часове при нас!

Представители на IBM водят часове при нас!
Представители на IBM водят часове при нас!

ЧСУ “Цар Симеон Велики”, в партньорство с представители на IBM, започва провеждане на обучение: “Професионални умения за гимназисти”. Тази програма е интегрирана в нашия учебен план и включва: 1/ Умения за професионален успех (за всички ученици в 8 и 9 клас) и 2/ Технически умения (за ученици в профил ИТ, в 8 и 9 клас).

В модула “Умения за професионален успех” експерти от IBM (от различни области), които водят лекции на студенти, ще развиват в нашите ученици ключови умения като: комуникация, отговорност, критично мислене, управление на проекти, лидерство, иновации и решаване на проблеми по креативен начин.

Във втория модул, насочен към учениците в профил IT, фокусът ще бъде: компютърни и операционни системи, мрежи и киберсигурност, data management, cloud computing и други. Целта е учениците да получат базови познания в първи гимназиален етап, а във втори (11 и 12 клас), да надградят специфични умения в реалната работна среда на IBM и да се подготвят за някои от най-търсените специалности в IT сектора: Technical Specialist, IT Engineer, IT Architect, Data Scientist.

Екипът на ЧСУ “Цар Симеон Велики” и представители на IBM предлагат единна програма, адаптирана към възрастта на учениците, която ги подготвя директно за реалния бизнес.