Посещение във Физическия факултет на Софийския университет

Днес младите учени от ЧСУ „Цар Симеон Велики“ посетиха Физически факултет (Софийски университет), както и лабораторната част. Интересната дискусия и образователна програма включваха теми, като Законите на Нютон структурата на кристалите, лазерите, микросвета и възможностите за научна кариера у нас. Вярваме във Вас, скъпи ученици – Вие сте бъдещето на науката в България.