Периодът между 13.04. и 16.04. 2020 г.

Уважаеми родители,
Периодът между 13.04. и 16.04. 2020 г. е планиран за дистанционна работа, при която учениците са ангажирани с виртуално посещение на музеи, изложби и гледане на филми с учебна цел, даващи възможност за тяхното разтоварване при въведените мерки на извънредно положение. Във виртуалните класни стаи по предмети и класове са публикувани нужните материали за това. Учениците са в официална пролетна ваканция от 17.04. до 20.04.2020 г., съгласно заповед №РД 09-746/08.04.2020 г. на министъра на образованието и науката. На 21.04.2020 г. (вторник) се подновяват учебните часове по график, съгласно утвърденото седмично разписание за дистанционното обучение.
От ръководството