ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Преподавателите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ са доказани специалисти с висше образование, международен опит, вдъхновени и мотивирани да намират и култивират потенциала на учениците, както и да следват заложената визия и цели на училището. 

Учениците от ЧСУ „Цар Симеон Велики“ могат да разчитат на преподаватели, преминали специализирано обучение за:

 Личностно развитие и мотивация
 Повишаване на емоционалната интелигентност
 Ефективност, креативност и коучинг умения
 Индивидуален подход и инкубация на таланти

Педагогически състав

Галина Георгиева

Директор

Румяна Божинова

Главен учител, начален етап, класен ръководител на 3А клас

Хилари Манчева

Учител, начален етап, класен ръководител на 1А клас

Станимира Трифонова

Учител, английски език в прогимназиален и гимназиален етап, класен ръководител на 7А клас; училищен психолог

Десислава Найденова

Помощник учител

Цветелина Иванова

Учител, английски език и технологии и предприемачество в начален етап

Иван Драгомиров

Учител, английски език и ИТ в начален етап

Таня Ташева

Ресурсен учител

Адриан Николов

Заместник-директор, учебна дейност

Мариела Ценова

Старши учител, начален етап, класен ръководител на ПК

Радостина Николова

Учител, информационни технологии

Владимир Цанков

Учител, история и география в прогимназиален и гимназиален етап, класен ръководител на 6Б клас

Яне Николов

Училищен логопед

Лалка Георгиева

Учител, БЕЛ в прогимназиален етап, класен ръководител на ИФО

Станислава Стефанова

Учител, химия и физика в прогимназиален етап, класен ръководител на 5А клас

Вероника Тодорова

Учител, испански език и английски език

Мария Иванова

Заместник-директор, иновации; учител, БЕЛ в гимназиален етап, класен ръководител на 8А клас

Десислава Николова

Учител, начален етап, класен ръководител на 2А клас

Петранка Угринова

Учител, английски език в начален етап

Малина Милева

Старши учител, БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап, класен ръководител на 12А клас

Елица Вълчанова

Старши учител, математика в прогимназиален и гимназиален етап, класен ръководител на 6А клас

Лариса Кирилова

Учител, музика

Невсе Люманкова

Помощник учител

Пламен Маргаритов

Учител, английски език и технологии и предприемачество

Катина Симеонова

Заместник-директор, административна дейност; треньор по тенис

Пенка Петева

Учител, начален етап, класен ръководител на 2Б клас

Радафина Петлешкова

Учител, английски език

Вероника Костова

Учител, БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап

Снежана Кирова

Учител, математика в прогимназиален и гимназиален етап

Поля Иванова

Учител, изобразително изкуство

Медиха Сапунджиева

Помощник учител

Ренета Богданова

Мениджър, Бизнес развитие

София Модева

Учител, начален етап, класен ръководител на 4А клас

Веселина Костова

Старши учител, немски език в прогимназиален и гимназиален етап

Катерина Сакалийска

Учител, биология в прогимназиален и гимназиален етап

Иван Николов

Учител, физкултура и спорт

Ралица Коцева

Училищен психолог; учител, философски цикъл в гимназиален етап

Силвия Иванова

Учител, начален етап, класен ръководител 1Б клас

Свържете се с нас предварително, за записване на час!

Горе
BulgarianEnglish