Пазете Природата!

Проектът на Явор от 7 клас е посветен на Деня на Земята и опазването на околната среда. Нашият ученик е използвал своя талант и способности, за да покаже със средствата на изобразителното изкуство и компютърните технологии, един от най-големите проблеми на нашето съвремие – замърсяването на околната среда. Вижте еко проекта на седмокласника Явор.