Онлайн ден за гимназистите от ЧСУ “Цар Симеон Велики”

Възпитаниците от ЧСУ “Цар Симеон Велики” от гимназиален етап стартираха учебната година с онлайн ден всяка седмица. Сряда е денят, в който големите ученици от училището имат възможността да присъстват виртуално в часовете си по всички предмети. 

“Идеята и планирането дойде още преди ситуацията около COVID-19. Тъй като нашето училище е одобрено като иновативно от Министерството на образованието и науката, една от новостите при нас е, че учениците ни в гимназиален етап учат по модела 1:1. Целта ни беше по този начин да развием потенциала на нашите талантливи деца, като използват G-Suit пространството и приложенията на Google на експертно ниво в учебния процес. Предвид обстановката през последните месеци, реализирането на тази наша идея ни помогна и да ограничим движението в сградата на училището и да повишим мерките за безопасност”, разказва директорът Галина Георгиева.

Благодарение на целия предприемчив екип още в края на миналата учебна година онлайн денят е обсъден и детайлно планиран. През първия си час този септември всички гимназисти са подкрепени от учителите по ИТ, като проиграят отново достъпа до Google Classroom, работа с Google Calendar, Google Forms, споделени документи и други важни образователни приложения. 

“Това е бъдещето и ние се стремим да отговорим на нуждите на нашите ученици”, продължи Георгиева. 

Учениците получават известия за всеки час, всяка задача, всяко домашно, всеки тест и др., което им помага да управляват самостоятелно времето и отговорностите си.

Каква е следващата стъпка? Какви ще са резултатите на учениците? От ЧСУ “Цар Симеон Велики” нямат търпение да споделят успехите си с Вас на следващ етап.