Обявяване на дистанционно обучение за периода 16.03.2020 – 29.03.2020

Дата

Скъпи родители,

Ръководството на ЧСУ “Цар Симеон Велики” обявява дистанционно обучение на своите ученици за периода от 16.03.2020 г. до 29.03.2020 г. За целта направихме много малки промени в седмичното разписание, които са в сила от днес, 16.03.2020 г. Получи ли сте имейли с обновената учебна програма за този период.

Обръщаме се към всички наши ученици с изричното изискване да не напускат домовете си, да не общуват с хора извън семейството, да спазват всички указания за лична хигиена. Вие ще получите инструкции от учителите как ще протича дистанционното обучение на учениците. Разчитаме на съдействие от Ваша страна за осъществяване на ефективно дистанционно обучение.

От ръководството


Обръщение от директор

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.

Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на нашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Тъй като сме Google референтно училище – ще се фокусираме върху Google продуктите – Google Classroom, Hangouts, Google meet, Google calendar. Учителите ще се свързват с родителите на децата от начален етап, а с учениците в прогимназия и гимназия – посредством създадените ученически имейли, за което сте информирани. Моля за Вашето съдействие, с Ваша помощ учениците да следват дадените им указания от учителите за инсталиране на електронни учебници за работа в създадените дигитални класни стаи, за които да се приемат изпратените Ви покани.

Комуникацията ще продължи чрез електронен дневник на Школо, електронна поща и при необходимост по телефон.  На учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа и обучение за придобиване на нови знания, проверка на задачите, самоподготовка и упражнения.

Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

  • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
  • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
  • Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
  • Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели: 

  • Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им;
  • Насърчавайте детето да бъде активно;
  • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние;
  • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника
  • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници;
  • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

НЕКА БЪДЕМ ДОБРОНАМЕРЕНИ, СПЛОТЕНИ И ДА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

Галина Георгиева

Още
статии

BulgarianEnglish