На добър час, Джоао и Илариа!

На 11 ноември пожелахме “На добър час!” на доброволците Джоао Пайва от Лисабон, Португалия и Илариа Мирра от Неапол, Италия, които за два месеца бяха част от нашия екип.

Техният доброволчески обмен започна на 15 септември, когато с много енергия се включиха в организацията на ежегодния Есенен семинар на Фондация „Българска Памет“ “Силна национална идентичност – силна европейска идентичност”. Освен ангажираността им с дейности във Фондацията, свързани с кандидатстването и изпълнението на европейски проекти и програми, те взеха дейно участие при фасилитирането на разнообразни образователни, занимателни и творчески модули в ЧСУ “ Цар Симеон Велики“. В рамките на престоя си в България доброволците бяха интересни чуждоезикови събеседници за учениците от ЧСУ „Цар Симеон Велики“. Училището прилага интердисциплинарен подход на преподаване и развива в учениците основни ключови компетенции, определени на европейско ниво за личностното, образователно и професионално развитие.

В свободното си време Джоао и Илариа пътуваха до Варна, Велико Търново, Пловдив, Провадия, Витоша, Рилските езера и Рилския манастир. Споделиха, че от вкусната българска кухня най-много ще им липсват баницата и кебапчетата. ?
Двамата младежи посетиха много мероприятия заедно с други доброволци от Европейската доброволческа служба като Storytelling event, Bulgaria Quiz event. Участваха в Walking tour на София. Посетиха операта „Кармен“ от Жорж Бизе в Народния театър „Иван Вазов“.