СПОРТ

В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ вярваме, че чрез физическо възпитание и спорт, учениците подобряват не само здравословното си състояние, но и интелектуалното си развитие.

Училището разполага със внушителна спортна инфраструктура:

 • закрит целогодишен плувен басейн
 • тенис корт
 • физкултурен салон
 • баскетболно игрище
 • волейболно игрище

Ползите, които целим учениците да генерират чрез заниманията по спорт са:

 • Физическа подготовка и създаване на здравословни навици за цял живот
 • Усъвършенстване и развиване на спортни таланти. Правейки нещо добре, учениците придобиват умение как по-ефективно да напредват и да постигат по-високи резултати
 • Здравословни навици, тъй като спортът увеличава осведомеността за функциите на тялото и как то реагира на различните стимули и обстоятелства. Той способства за предотвратяване на злоупотребата с цигари, наркотици и алкохол
 • Изграждане на ценности като толерантност, колективен дух и възприемане на правила, норми и честна игра
 • Упражняване на самоконтрол и справяне с емоциите, включително гняв и страх, по време на игра и в живота
 • Създаване на приятелства и способност учениците да се разбират помежду си като равни. Концепцията ни за часовете по физическо възпитание е да образуват основата за изграждане на умения за цял живот и да предоставят на учениците възможността да живеят активен и здравословен живот.

Вярваме, че спортните дейности, които училището организира и провежда, допринасят детето Ви да бъде здраво, работоспособно, усмихнато и в добро настроение.

Горе
BulgarianEnglish