Родолюбие

Целта на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е българската история да се преподава като приказка без наизустяване на ненужни дати и факти, като по този начин учениците усвояват знания за събития с епохално значение, научавайки повече от вдъхновяващите българи, които обръщат хода на историята.

Основен акцент се поставя върху ролята на позитивното и градивното, върху мира, а не върху насилието и войната. Чрез уроците по история, обособени кътчета в самата сграда на училището, както и дейности, свързани с родолюбието, учениците имат възможност да се докоснат до знанието за редица български постижения с международно значение, до уникални владетели, учени, дипломати и изобретатели, дали своя принос за световното развитие и цивилизация.

Така екипът на училището цели постигането на баланс между родолюбието и предприемчивостта, традицията и новаторството, като фактори за успеваемост и инвестиция в самите нас, страната и средата, в която живеем и се развиваме.

Горе
BulgarianEnglish