Инкубатори на таланти

ЧСУ “Цар Симеон Велики“ създава „инкубатори за таланти“, изхождайки от идеята на Д. Койл, че талантът се определя много по-малко от гените, а по-скоро от действията – най-вече от комбинацията на интензивна практика и мотивация, която подпомага развитието на мозъка. Принципът, по който работи екипът на училището е изграждане на талант чрез устойчиво ежедневно надграждане. Инкубаторите имат за цел да открият силните страни на всеки ученик и да инвестират време и енергия в тяхното развитие, посредством:

  • Стремеж към развитие на способностите на даден ученик. Желание да работи на границата на възможностите си и да се насочва към цели, които са малко отвъд неговия досег
  • Създаване на модели за подражание на изветни личности, допринесли за развитието на света и цивилизацията, което увеличава подсъзнателната мотивация на учениците
  • Изграждане на комбинация между твърди и меки умения или между технически и поведенчески умения, чрез методи за активно обучение
  • Усвояване на определени движения, умения, както и създаване на интензивна връзка, чрез слушане и гледане така, че ученикът да е в състояние да си представи усещането от съответната дейност. Целта е фокусиране върху спецификата, а не само върху общата картина и впечатление.

Стремежът на педагогическия екип е всички дейности на учениците да са свързани с творчески, артистични методи на обучение и симулационни игри, базирани на статистиката, че хората обикновено помнят:

Хората обикновенно помнят:

  • 10 % от това, което четат
  • 20 % от това, което чуват
  • 29 % от това, което виждат
  • 48 % от това, което чуват и виждат
  • 68 % от това, което казват и пишат
  • 86 % от това, което правят
Горе
BulgarianEnglish