Лятна академия „Цар Симеон Велики“

Сухите факти се забравят, но преживяното – не!

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ организира целодневна лятна академия за ученици от подготвителен до четвърти клас /включително/ през месец юни. Академията ще включва разнообразни образователни, занимателни, творчески, познавателни и спортни модули. Ние, екипът от професионалисти, на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ можем да учим децата и без книги. Нека ги научим да гледат към звездите, да се възхищават на природата и слънцето! Нека ги запознаем с пеперудите и цветята! Да събудим у децата възхита и възторг към цвета на живота! Едва тогава те ще се научат да мислят. А щом започнат да мислят, ще започнат да питат. Тогава ще им дадем книга и ще ги подкрепяме по пътя на познанието, защото Вселената се осветява от слънцето, а човекът от знанието.

Модул „Занимателна математика“

Занятията са изцяло практически насочени и дават един друг поглед към науката математика, като показват нейните увлекателни и приложими страни. Чрез остроумни и ефективни подходи децата са поставени в позицията на откриватели, което води до дълготраен ефект на ученето чрез преживяване. Модулът включва логика, дедективски задачи, концентрация, наблюдателност, пъзели, математика от природата и математическо изкуство.

Модул „ Да обиколим Европа“

Виртуално пътешествие, чрез което децата ще научат много за европейските страни, всяка от които има своя различна история, география и култура. Европа – прекрасен континент със завладяваща история. Децата ще научат какво представлява Европейският съюз, как работи и как може да е полезен за тях. Чрез забавни игри ще узнаем, че в Европейския съюз живеят над 500 милиона души, които говорят 24 различни официални езика. Ще научим имената на столиците на страните от Европа и интересни факти за всяка от тях.

Модул „Азбука на общуването“

Наред с основните умения за учене и справяне в академична среда от особена важност са и уменията за общуване, коопериране и работа в екип. Всяко занятие от този модул е смесица от разнообразни игри, симулации и занимателни задачи, които потапят децата в житейски ситуации, за да илюстрират нови начини за справяне, ефективно поведение и модел на общуване. Като участници те изживяват ефекта и изграждат умения за вземане на решения, разпознаване на емоции, емпатия, изразяване на собствена позиция. Методът на учене чрез преживяване превръща децата в създатели на знание и изследователи, а не в пасивни получатели на информация. Така се утвърждават умения за сътрудничество и общуване за постигане на обща цел, уважаване на достойнството и спазване правата на другите.

Модул „ Родолюбие“

Както дървото се нуждае от корени, за да расте здраво и силно, така и децата имат потребност да познават и разбират корените си. Този модул ще запознае децата с историята на нашата столица, с нейното географско положение, населението и управлението на града. Децата ще изработят книжка, в която ще обобщят наученото: „София – сто лица“.

Модул „ Забавна наука“

В този модул децата ще получат достъпно и разбираемо обяснение на явленията в природата и научните закони под формата на игри и експерименти. Екипът от професионалисти педагози вярва, че науката е игра, а играта е наука.

Модул „ Travelling around Europe

Докато пътешестват из европейските страни и се запознават с техните традиции, фестивали, забележителности децата ще упражняват своя английски език. Всичко това придружено с много игри и забавни моменти.

Модул „ Приложни изкуства“

Стимулиране на творческото въображение на децата чрез работа с различни форми, техники и материали. Изграждане на усет за пространство и мащаб, композиция и цвят. Творчески занимания с оригами, които имат огромно значение за формиране на конструктивна мисъл, въображение и памет.

Модул „ Тихо време“

Всеки има нужда да остане насаме със себе си за определено време. Този модул ще предостави на децата възмождност да почетат книга, да мечтаят, просто да помислят или да си починат. Ще се научим да споделяме пространство без да навлизаме в личното такова. Ще изградим умения за съжителство и уважение към интересите и личността на другия.

Модул „ Спорт“

Ние сме отговорни към здравето на децата и знаем колко е полезен спортът за тях. Подбрали сме различни и забавни спортни дейности на открито, чрез които децата ще подобрят двигателната си активност, физическото си здраве и социалната си култура.

Модул „ Деца в кухнята“

Да превърнем кухнята в детско царство! Никога не е твърде рано да вземем кухнята в свои ръце! Децата ще се научат да приготвят бързи, лесни, вкусни и здравословни ястия. А най-приятната част е дегустацията на приготвената храна! В края на академията ще споделим нашите кулинарни шедьоври в книжка с рецепти.

Модул „Музика и танци“

Музикалните занимания стимулират развитието по най-добрия начин – чрез ритъм, тон и мелодия. По време на модула децата динамично ще сменят дейности: пеене, танци, музициране, логоритмика. Заниманията оказват влияние върху слуховата и зрителната памет, фината и общата моторика, чувството за ритъм, пространствената ориентация, психомоторното развитие и имат терапевтичен ефект.