Как да изберем правилното училище в период на криза?

Статия в actualno.com

правилното училище

Едно от най-големите предимства на съвременното общество е достъпът до технологии. Учебните програми са насочени към повишаване на компетентностите на учениците, а добавянето на технологии допринася и за преживяванията в класната стая. Не по-малко предимство е и наличието на конкуренция между училищата, което променя нагласите и представите за обучението.

Кой би бил правилният избор?

Всеки родител има собствени критерии и разбиране за качество и желана среда за детето си. Те искат най-доброто – детето да е щастливо, обгрижено, да му се обръща внимание, да напредва, да постига успехи.

Всеки родител има собствени критерии и разбиране за качество и желана среда за детето си. Те искат най-доброто – детето да е щастливо, обгрижено, да му се обръща внимание, да напредва, да постига успехи.

Какво правим ние в ЧСУ „Цар Симеон велики“?

 • Ние подготвяме учениците как да учат, а не как да се явят на изпит. 
 • Стимулираме учениците да работят и да мислят, независимо дали са в класната стая, или учат от вкъщи.
 • Преподаваме с фокус към ученика чрез проблемно-базирано обучение, основано на компетентности.
 • Използваме съвременните технологии в интерес на децата.
 • Работим “в облака”, в Google Classroom.
 • Оборудвани сме и обучени да реагираме веднага на всички съвременни предизвикателства.
 • Работим с учителите, за да могат те да бъдат двигатели на иновациите и да боравят свободно с технологиите.
 • Осъществяваме целенасочена и постоянна дейност на подкрепа с цел подобряване и развитие по отношение на учителите и процеса на преподаване.
 • Използваме анкета за изследване на преживяването на учениците в класната стая и на база на нея предприемаме действия за подобрение на учебния процес.
 • Взимаме под внимание обратната връзка на родителите и учениците.
 • Ежедневно правим анализ на постигнатото през деня и коригираме в положителна посока.

Родителите за нас:

Както повечето родители и аз присъствам по време на някои от онлайн часовете на дъщеря си, защото работя от вкъщи.

Прави ми много силно впечатление бързината, с която стана адаптацията към онлайн обучението, както технически, така и педагогическото умение, с което всеки от учителите успя да завладее децата и те наистина забравят, че са пред компютър. Реално няма пропуснат материал към момента и детето ми не усеща ограниченията на сегашната ситуация, защото се създава много реалистична атмосфера.

Исках да го дам като обратна връзка, защото това е важно за вас, но е незаменимо за нас в момента.

Майка на ученичка от 5. клас в ЧСУ “Цар Симеон Велики”