За иновативните методи на обучение и технологии в училище – разговор с Ренета Богданова

За иновативните методи на обучение и технологии в училище – разговор с Ренета Богданова
За иновативните методи на обучение и технологии в училище – разговор с Ренета Богданова

Статия в kafene.bg

Ренета Богданова е мениджър “Развитие” към ЧСУ “Цар Симеон Велики” и работи за осъществяване на визията и стратегията на училището. Има бакалавърска степен „Учител по биология и химия“ от Софийския университет “Св. Климент Охридски” и магистратура “Управление на човешки ресурси“. Възпитаник е на програма “Заедно в час”. 2 години работи като преподавател и 5 години като координатор и мениджър “Учителска подкрепа” (работи с учители по програмата в над 9 региона в страната). Съосновател е на Фондация “Sci – High” , чиято цел е да развива в ученици логично и научно мислене и да подкрепя училищни екипи в организирането на научни фестивали. Тя е и сертифициран коуч към “Mentor coaches”.

Родителите и обществото като цяло стават все по-взискателни към образованието на децата. Как успяват частните училища да отговорят на тези очаквания?

Мога да говоря за нашето училище конкретно. Срещнах за пръв път родителите от нашето училище на “Академия за родители”, която организираме при нас. От коментарите им по време на срещата, въпросите, които задаваха, и анкетата, която попълниха (имаме над 96% отлични оценки), си вадя извода, че е важно детето им да е щастливо, защитено, да напредва, да развива компетентности и умения, да се учи на самостоятелност и постоянство, да показва резултати, за да е подготвено за следващите етапи на учене. Предполагам, че всеки родител иска най-доброто за детето си. Макар образователните цели на частното образование да са съгласувани с МОН, частните училища имат по-голяма свобода на постигането им, особено и след закона за иновативните училища. Това позволява да внедряваме подходи и технологии в учебния процес, за да подпомагаме постигането на високи резултати от децата. Средата при нас е подкрепяща и уютна, работим с екип от професионалисти, обединени от обща визия за детето в центъра. Стремим се да градим общност – детето, учителят и родителят да общуват и да знаят за напредъка му. Базата предразполага за случване на разнообразие от извънкласни дейности, в които детето да се развива комплексно, да изследва какво му харесва, къде се чувства щастливо. Стремим се да се включваме в състезания и инициативи, за да може учениците ни да развият чувство на отговорност към средата, да разбират какво е мястото им в глобалния свят. В деня на прегръдката изпратихме прегръдка до Австралия, имаме дарителски инициативи (gorata.bg). Допитваме се до децата – правим анкети, за да сме сигурни, че се чувстват разбрани, подпомогнати, обгрижени, с ясни инструкции и предизвикани. А да бъде учебният процес творчески и развиващ отделния ученик в най-силните му страни, а спортните занимания – активни, при най-малките работят и помощник-учители. Нашият екип за подпомагане на личностното развитие (опитни психолог, логопед, ресурсни учители, ерготерапевт) се грижи за децата със специални потребности.

Във Вашето училище какви нови методи и подходи използвате?

Като иновативно училище ползваме проблемно-базиран подход в преподаването, така че учениците да влизат в ролята на изследователи по време на час, да ползват различни информационни източници, да обсъждат заданието, като всичко това е планирано и управлявано от учителя. По този начин ние развиваме ключови умения в тях – комуникация и работа в екип, логическо мислене, себепознание.

Тази година стартираме въвеждане на “Училище в облака”, с което надграждаме всички използвани до момента методи на преподаване и организация на учебната дейност.

Планираме през новата учебна година да въвлечем петокласниците в Google Classroom за по-бързата им адаптация при преминаване от начален към прогимназиален етап. Това ще им даде възможност да организират учебните си ресурси на едно място и да имат достъп до тях навсякъде и по всяко време. Ще направи преживяването им в класната стая интересно с фокус върху личната им мотивация и самоорганизация за учене. По този начин ще се оптимизират времето и изпълнението на поставените задачи и домашни работи. Най-новата ни цел е внедряването на модела “Едно към едно” за гимназия, който обединява активното използване на приложенията на Google for Education за развиване на съществуващите вече иновативни практики и за създаването на нови такива. Приключение е да влезеш в света на Google Expeditions. Приложението се използва в часовете по Природни и Хуманитарни науки, като учениците се учат не само да участват в експедиции, но и да водят и създават такива.

Този модел позволява и достъп до цялото съдържание, което интернет предлага, променя учебния час и прави ученето желано и достъпно. Технологиите започват да работят реално за компетентностите на учениците и ги прави конкурентни на световно ниво.

В обществото ни битуват някои предразсъдъци по отношение на частното образование – как отвръщате на тях?

Образованието е нелека задача и независимо от институцията вярвам, че всеки прави най-доброто, на което е способен. Важно е, независимо от вида на организацията, родителите да са критични, да питат, да търсят обратна връзка, да участват в училищния живот, да са партньори на учителя при развитието на детето и да подхождат с доверие. При избора на училище да се запознаят с образователните цели, формите за развиване на умения в училището, какво се случва в часовете. Да пресметнат времето и разходите си във всички случаи и да видят, че излиза доста изгодно с посещаване на целодневна форма на обучение, при което клубовете и уроците на детето са налични в училище, а не да се налага да се извозва през целия град от родителя. Да се допитат до детето, да го заведат на място, ако е възможно, за да може то да опознае средата.

Основните предимства на ЧСУ „Симеон Велики“?

Доста от тях споменах по-горе. Имаме визия, която създадохме заедно с целия учителски състав, за да сме още по-съгласуван екип, който е по-полезен за учениците. Стремим се да имаме отворена комуникация с родителите и през “Академия за родители”.

Заповядайте на 14 март при нас от 11:00 часа.

Имаме споделени ценности – в момента тече анкета сред учителите как да ги направим по-видими в училище и за децата и родителите: Стремеж към високи постижения и ефективност; Толерантност в полза на другите; Родолюбие; Предприемчивост; Работа в екип.

Училището надгражда 7 основни умения в учениците:

  • Себепознание, Комуникационни умения , Логическо мислене , Творчество , Хармония с околната среда (Глобално мислене) , Спорт и физическа култура-, Гражданско образование и позиция
  • Подготвяме учениците в 3 профила след 10-и клас – Научен профил (STEM (Science Technology Engineering and Math), Технологичен профил (роботика и програмиране) и Предприемачество (дигитално предприемачество).

Атмосферата е страхотна! От първите ми дни и първото ми стъпване в училище ми направи впечатление, мястото, топлината, творбите на учениците са по стените, учители и деца обядват заедно, начинът, по-който учителите общуват с родителите, също ми направи впечатление. Присъствах на разговор на семейство, което искаше да си запише детето. Толкова спокойно, с аргументи и примери учителите обясниха вариантите за записване в една или друга паралелка, че дори като страничен наблюдател можех да усетя грижата.

Според анкетата на децата във всяка класна стая те се чувстват обгрижени, което беше много важно за нас, във всяка класна стая чувстват, че мнението им е чуто.

Също и грижата за природата е нещо, с което се гордеем – рециклираме. С минаването на chrombook устройства, освен образователните цели, които ще постигнем, ще спасим и доста дървета.

Доколко е важно ръководството на училището да гледа към бъдещето и как това се съчетава с традициите, които също са силно застъпени при Вас?

Изключително важно. Наскоро се върнах от BETT Show – един от най-големите форуми за образователни технологии. В една от лекциите Дейвид Уестън, CEO оf teacher development trust цитира кои са факторите, които правят едно училище добро и какво го прави по-добро

Както се досещате, един от ключовите 6 фактора е лидерството в едно училище – доколко ръководството умее да чува и създава пространство за обсъждане. Също други фактори са как учат лидерите, какви възможности за учене и развитие на целия екип се създават и какви са механизмите за обмен на знание независимо от нивата на експертиза. Защитената среда и уют е друг фактор. (Повече може да научите през Kraft, M.A. & Papay, J.P. 2014)

Нямаше технологии като фактор, защото те са средство. Накратко – нямаме избор да не се развиваме като екип, нямаме избор да не сме в крак с технологиите. В ерата на изкуствения интелект за нас и учениците е нужно да сме адекватни на пазара на труда.

От нас зависи да изградим мнение към тези технологии, да избираме критично тези, които отговарят на целите, мисията и визията ни. Не можем да взимаме случайни избори от гледна точка на технологии – да накупим сензори за мерене на влажност за всяко дете или сканираща химикалка, без да сме помислили на какъв образователен етап и по какъв начин това ще подпомогне неговото учене и развитие.

Технологиите обаче са средство, а не цел. Средство, което може да бъде вплетено в учебния процес, така че да го улеснява и оптимизира. Ако не го прави – нещо не е наред.

Също не можем да гледаме на парче – само технологии, само традиции, само наука или само театър.

Децата са комплексни, учат постоянно през преживяванията си в училище и нашата роля е да осигурим комплексно такова – през различните учебни предмети и достъп до технологии, но и спирки за осмисляне на наученото и празнуване на успеха, празниците и традициите

Каква е личната Ви мотивация да влагате усилия в този процес?

Хората и визията. Училището има амбицията да е лидер в науките, технологиите и предприемачеството. Пъстротата на професионалисти, които е събрало, според мен е добра предпоставка за успех в това начинание. От лидерския екип – д-р Врабевска идва от бизнеса, Галя Георгиева е опитен директор – математик, аз имам опит с развитието на учители, имаме експерти от три сфери за заместник-директори. Всеки със специфичното си знание допринася и подпомага случването на процесите в училище. Екипът включва хора, които идват и от други образователни системи, което позволява на децата да преживяват различен от стандартния урок, имаме учители, които водят науки и език, имаме по-опитни колеги, както и такива, които сега започват професионалния си път.

На последното обучение, което имахме, се впечатлих от лекотата, с която обсъждахме ценности, имаше несъгласие, имаше неразбиране – но имаше диалог. Чувството за доверие е ключово, за да го изграждаме и в нашите ученици. Ще цитирам и д-р Врабевска, която на последното ни обучение подчерта, че не дискриминираме на база никакъв белег и това не се толерира в училище.

Също така за мен това е ново и предизвикателно като професионалист и нямам търпение да видим как ще го случим. Не съм виждала подобна структура в българско училище.

Как си тръгват учениците от училище в края на деня и в края на учебната година?

Това ще е моята първа учебна година, така че ще ви разкажа през юни. Предстои ми да започна и посещения в класните стаи и нямам търпение да задълбоча разбирането си за преживяванията на децата отвъд анкетите.

Имам отделни впечатления. Онзи ден един мъник в коридора ме спря, помоли ме любезно да му помогна с багажа и ми обеща да тренира вкъщи да си слага якето сам, също 2 дами от 4 клас ми обясниха, че ще гостуват на 5-и клас, за да видят какво е. 8-и клас обядват с учителите си в столовата и водят сериозни разговори с тях. Обядвах с момче от 11 клас, което много любезно ме разпита каква ми е ролята. Празнуват се наградите от състезания – последно се поздравихме за спечелен медал от математическо състезание.

Пожеланието Ви към всички Ваши колеги?

Това, което направихме за 4 месеца, се случи благодарение и само на всички в екипа! Ще се радвам на страниците на вашата медия да виждаме истории на успеха от класните ни стаи и нашите колеги, защото е уникален подборът и експертизата, с която разполагаме.