Иновативна българо-литовска методология за PBL по предприемачество бе тествана в ЧСУ „Цар Симеон Велики“

Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ партнира на Фондация „Българска памет“ и на „Институт за проектно базирано обучение – Литва“ в реализацията поредния етап от двугодишния проект „EntrepreneurshipXchange through project-based learning”. Целта на този етап на проекта е да се тества създадената в предишните му фази иновативна обучителна методика сред представители на академичните и учителските среди, социални работници и други лица, които биха приложили иновативната обучителна програма по предприемачество върху своите целеви групи.

Събитието се проведе в София, като Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ бе домакин на заключителната фаза от тестването на иновативната методология за проектно базирано обучение по предприемачество, в която се включиха ученици и учители от училището.

Двугодишния проект „EntrepreneurshipXchange through project-based learning” (№2017-1-BG01-KA205-035758) е съфинансиран по програма „Еразъм +”, Ключова дейност 2 и се изпълнява от Фондация „Българска памет“3 (България) в партньорство с PBL институт (Литва).