Визия

Във визията на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е залегнала идеята за мост между Златния век на българската култура и съвремието, свързано с новите технологии и предприемачеството. Само като знаем кои сме ние, какви са историята и ценностите ни, можем да развиваме успешно своето днес и утре, чрез креативност и иновации, почивайки на здрава основа.

Мотото ни „Знанието е светлина“, е вдъхновено от едно от знаковите постижения на Златния век на българската литература - „Азбучна молитва“, написана през 893-894г. от Константин Преславски. „Знанието е светлина“ е в основата на нашия подход към изучаването на отделните предмети: търсене на причинно-следствена връзка между определени явления, събития, процеси, което помага на учениците да открият поле на неограничените възможности, да видят нещата по нов начин и да следват своето вдъхновение.

Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ има визия за образованието, което подготвя учениците за утрешния ден чрез комплексна педагогическа технология, даваща възможност за:

  • Разкриване на възможности за интегрирано обучение и осъществяване на междупредметни връзки.
  • Адаптиране, за целите на ЧСУ „Цар Симеон Велики“, на съществуващи педагогически системи и методи като: системата Монтесори, Валдорфската педагогика, слънчевата педагогика и подхода „Реджо Емилия“. Комплексното им прилагане цели да постигне развитие на творческите и интелектуални възможности на учениците, изграждане на морални ценности и усещане за мисия в тях, да възпитава ключови способности, без потискане на волята им.
  • Прилагане на форми на неформалното образование, с цел формиране на умения, знания и нагласи в учениците, нужни за тяхната образователна и професионална реализация.
Горе
BulgarianEnglish