Ексклузивна стипендиантска програма на ЧСУ “Цар Симеон Велики” за учебната 2020/2021

ЧСУ “Цар Симеон Велики” в партньорство с водещи университети и ИТ компании в България отпуска 5 стипендии за ученици в VIII и IX клас за учебната 2020/2021 година. 

Стипендиите покриват 80% от таксата за профилирано обучение (в размер на около 7176 лв. за учебна година) и включва разходите за униформа, застраховка, медицинско обслужване и кариерно ориентиране. 

Срещу 200 лв. на месец Вашето дете получава:

 • стипендия за целия период на обучение от VIII до XII клас;
 • избор от три профила за професия на бъдещето – 1/Предприемачество, 2/Софтуеърни и хардуеърни науки и 3/Природни науки;
 • учене с преподаватели и експерти от водещи университети и компании в България;
 • съвременно обучение изцяло в G-Suite среда;
 • дневен режим, съобразен с нуждите на младите хора – полудневен режим, с възможност за 1 ден в седмицата дистанционно обучение;
 • проектно и проблемно-базирано обучение;
 • интензивно изучаване на английски език;
 • избор на втори чужд език немски/испански език;
 • възможност за трениране на тенис в най-модерната зала за тенис в България – Comac Sport;
 • чист въздух сред природата извън големия град.

Важни дати: 

 • Подаване на документи за кандидатстване за 8 клас: до 16 август 2020 г. по имейл/ на място в училището
 • Подаване на документи за кандидатстване за 9 клас: до 10 юли 2020 г. по имейл/ на място в училището

Явяване на вътрешен изпит по английски език:

След предварително уговорен час по телефона, на място в същите срокове

*Може и в деня на подаване на документите

 • Получаване на резултатите: до 5 дни от датата за явяване на изпита

Допълнителна информация можете да намерите тук.

Документи за кандидатстване:

 • Служебна бележка за резултатите от положените изпити за НВО по математика и БЕЛ (за 7 клас);
 • Документ за удостоверяване на оценките от учебната 2019/2020 година (за 7 и 8 клас);
 • Мотивационно писмо, в което да бъдат отбелязани силните страни на кандидата и предметите, в които би искал да се развива.