Правилник

Правилник за устройството и дейността на Частно средно училище „Цар Симеон Велики“

Настоящият правилник определя организацията и вътрешния ред на училищното образование на ЧСУ „Цар Симеон Велики“; конкретизира правилата и задълженията на педагогическите специалисти, учениците и техните родители; регламентира взаимоотношенията между страните в образователно-възпитателния процес съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, както и наредбите на МОН, утвърждаващи националните образователни стандарти; създава у всеки член на училищната общност отговорност към себе си и другите за доброто име и успеха на училището.

Целият текст на Правилник за устройството и дейността на Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ може да прочетете тук.

Горе
BulgarianEnglish