Етичен кодекс

Етичният кодекс на училищната общност на Частно средно училище „Цар Симеон Велики“ определя стандартите за поведение и регламентира правилата, които следва да се прилагат при изпълнение на служебните им задължения, както и в ситуация на конфликт на интереси. Нормите на Етичния кодекс засягат случаите, неуредени от законовата и нормативната база в образователната сфера, в това число и от Правилника за дейността и вътрешния ред на ЧСУ „Цар Симеон Велики“. Етичният кодекс обхваща цялостната дейност на учениците, учителите и родителите. Той подпомага и допълва личните усилия на всеки и е предпоставка за оптимизиране на учебната дейност и преодоляване на неизбежните междуличностни и колективни напрежения в учебната дейност. Отговорност на всеки служител е да изпълнява професионалните си задължения и да работи за утвърждаване на високите стандарти и цели на нашето училище.

Целия текст на Етичния кодекс на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ може да прочетете тук.

Горе
BulgarianEnglish