Добре дошли

Уважаеми родители, ученици и посетители на настоящия сайт,

За нас е удоволствие да Ви представим Частно средно училище „Цар Симеон Велики“, с което целим постигането на баланс между родолюбието и предприемчивостта, традицията и новаторството, като фактори за успеваемост и инвестиция в самите нас, страната и средата, в която живеем и се развиваме.

Училището е част от мащабен проект, включващ: Детска градина „Росица“; Продуцентска къща и звукозаписно студио – Intelligent music; Фондация Българска Памет и компании, занимаващи се с научно-изследователска и развойна дейност; подготовка и управление на проекти.

В основаването на училището е залегнала идеята за преход между Златния век на българската култура и съвремието, свързано с новите технологии и предприемачеството. Знаейки кои сме ние, какви са историята и ценностите ни, можем да развиваме успешно своето днес и утре, чрез креативност и иновации, почивайки на здрава основа.

С добър екип от професионалисти, в диалог с родителите и в ежедневно взаимодействие с учениците, се стремим училището ни да бъде еталон за новаторска, мотивираща, креативна, здравословна и позитивна среда. Начинът на преподаване и дейностите са в подкрепа и развитие на личностния потенциал на ученика, при изграждане на навици за дългосрочен успех.

Стартираме поетапно авторска педагогическа технология, акцентираща върху:
  • Предприемачеството, обучавайки децата за бъдещето и развивайки техния потенциал за иновации, с цел не само да правят настоящите неща по по-добър начин, но и да измислят нови;
  • Създаване на „инкубатори за таланти“.
Училището работи в три организационни форми:
  • Начално образование, обособено в рамките на: „Инно школа за млади мислители – Аз Буки Веди“ (1- 4 клас);
  • Прогимназиално образование, обособено в рамките на: „КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (5-7 клас);
  • Гимназиално образование, обособено в рамките на разширено направление „КОМПАС + Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“ (8-12 клас)

Така, чрез прилагането на единна методология и интердисциплинарен подход на преподаване развиваме в нашите ученици основните ключови компетенции, определени на европейско ниво за личностното, образователно и професионално развитие: комуникация на роден и чужди езици; дигитална компетентност и умения за учене; математическа компетентност и основни познания в областта на природните науки и технологиите; инициативност и предприемачески умения; социални и граждански компетентности; компетентности в областта на културата и творческите изяви.

С всичко, което правим целим да изградим в нашите ученици способността да имат смели мечти и вярата, че могат да променят и постигат успехи, на базата на знания и умения, придобити по интерактивен и свързан с практиката начин.

С уважение
Екипът на ЧСУ „Цар Симеон Велики“

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета и подзаконовите нормативни актове, регулиращи материята, на основание заповеди № РД14-64 /27.08.2015 и РД 14-67/10.09.2015 на Министерство на Образованието и Науката на Република България.

Структури

Горе
BulgarianEnglish