Две нови профилирани паралелки за децата след 4-ти клас

Като част от кампанията за прием в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ за учебната 2021/2022 обявяваме своите две чисто нови профилирани паралелки за ученици след 4-ти клас – природо-математическа (STEM) и паралелка по предприемачество! 

В природо-математическата паралелка учениците ще се обучават по учебна програма STEM. Тя е базирана на интердисциплинарен и приложен подход на преподаване на математика, технологии и природни науки. Програмата е разработена в сътрудничество с доц. Ася Асенова, Биологически факултет на СУ “Свети Климент Охридски” и преподаватели от ЧСУ “Цар Симеон Велики”. В процеса на подготовка и по време на всеки учебен предмет учениците ще изследват различни научни въпроси, казуси и приложения. Идеята е да се насърчава ученето чрез творчество и създаването на иновативни решения на проблеми от истинския живот.

Целта на обучение в паралелката по предприемачество е развиването на умения като инициативност, предприемчивост, мотивация за постигане на високи цели, управление на времето, организираност, творчество и ефективност, и др. Учениците ще се фокусират върху изграждане на навици за саморефлексия и начин на мислене, насочен към решаване на проблеми, поемане на рискове и изграждане на социални умения и гражданска позиция. Програмата е разработена в сътрудничество с УНСС и преподаватели от ЧСУ “Цар Симеон Велики”. 

Приемът ще се осъществи на базата на изпити и събеседвания през януари и февруари, а датите са, както следва:

30.01.2021 (събота) – 10 ч.
27.02.2021 (събота) – 10 ч.

Първият етап на кандидатстването чрез изпит в онлайн среда е на стойност 50 лв.

  • За желаещите да кандидатстват в природо-математическата паралелка изпитът ще представлява общ тест по човекът и природата и математика. 
  • За желаещите да кандидатстват в паралелката по предприемачество изпитът ще бъде по човекът и обществото и български език и литература.

Вторият етап е събеседване с представител на ЧСУ „Цар Симеон Велики“.

За най-добре представилите се ученици по време на двата етапа на кандидатстване се предвиждат частични и пълни стипендии.

За повече информация, моля свържете се с нас на телефон: 

сл. тел.: 02/ 99 77 454

моб. тел.: 087 921 6099