Иновативната учебна методология в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ включва проблемно и проектно-базираното обучение. Учениците от 8-ми до 12-ти клас учат и работят по проектите си в малки групи (от 7 до 12 ученици), като на фокус е изграждането на практически знания.

Предимствата на методологията са:

☑️ Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения, вместо заучаване на информацията наизуст.

☑️ Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите.

☑️ Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на казуси.

☑️ Методологията е насочена към изграждането на индивидуални и уверени професионалисти чрез динамичния начин на преподаване, стимулиращ учениците да развиват способностите си, така че да бъдат конкурентни на пазара на труда в Европа и по света.

Ние вярваме, че образователните системи следва да се стремят към насърчаване интереса към чужди езици, ИКТ (Информационни и комуникационни технологии) и STEM области (Science, Technology, Engineering and Math). Това допринася за развиване на умения, свързани с иновации в икономиката, област, в която се очаква до 2030 г. висок процент на свободни работни места, свързан с липсата на подготвени кадри.

Профили:

Профилите в ЧСУ “Цар Симеон Велики” дават възможност на учениците за ранно академично ориентиране спрямо индивидуалните качества, компетенции и желание за развитие и специализиране в съответна сфера. Обучението в тях е по авторски програми, консултирани и съгласувани с универститетски преподаватели и докторанти от ПУ, СУ и УНСС. Моделът на обучение е “1:1” за 8-и и 9-и клас.

ЧСУ "Цар Симеон Велики" предлага два профила за учениците в 8-и клас:

  💡 Предприемачество

- Предприемачество се преподава от утвърдени преподаватели от УНСС.

- Изучават се специфични предмети като маркетинг, комуникации, медийна култура, политики и култура.

- Участия в конференции и дискусии и обмяна на опит с млади предприемачи.

- Разширено изучаване и използване на приложни софтуери.

- Специфични предмети: C++, JAVA, роботика, web design.

 

💡 Природни науки

- Профилиращи учебни предмети: химия и опазване на околната среда и биология и здравно образование.

- Специфични предмети: биоинженерство, биотехнологии. вирусология

- Лабораторни и практически упражнения.

- Разширено изучаване и използване на приложни софтуери.

- Специфични предмети: C++, JAVA, роботика, web design.

 💡 Езиковата подготовка на учениците от ЧСУ “Цар Симеон Велики” е интегрална част от гимназиалното обучение, независимо от избора на профил и направление. Тя се води от висококвалифицирани специалисти, филолози и лингвисти. Първият чужд език е английски език, а учениците избират между немски и испански език като втори чужд език. Като допълнителна подготовка учениците на ЧСУ “Цар Симеон Велики” имат възможност да избират и подготoвка за съответните езикови сертификати:

Допълнителни компетенции:

Всички гимназиални ученици от ЧСУ “Цар Симеон Велики” активно развиват знания и компетенции, важни за успешната им интеграция на пазара на труда или академичната общност, като:

☑️ Презентационни умения и soft skills

☑️ Дигитални умения и социални медии

☑️ Брейнсторминг и анализ на информация

☑️ Използване на технологиите в ученето и бизнеса

Кариерно ориентиране:

На разположение на възпитаниците в ЧСУ “Цар Симеон Велики” е и коуч за личностно развитие и професионално ориентиране. Учениците имат възможност да се докоснат до различни професии и да зададат своите въпроси през процес на канене на ролеви модели в клас.

По време на втория гимназиален етап (11-ти и 12-ти клас), нашите ученици могат да се възползват от стаж в партньорска компания, в съответствие на профила и интересите им.

В партньорство с Нов български университет ЧСУ “Цар Симеон Велики” организира пред-студентско лятно училище, в което учениците имат възможност да преживеят лекции по различни предмети и области, за да се ориентират в професионалния си път.

Стипендии:

В гимназиален етап в зависимост от постигнатите резултати учениците могат да придобият право за получаване на стипендия, като се вземат предвид следните:

1. НВО по български език и литература (максимални възможни 100 т.)

2. НВО по математика (максимални възможни 100 т.)

3. Вътрешен изпит по английски език – изходно ниво (максимални възможни 100 т.)

4. Вътрешен изпит по физика (за профил природни науки ) и история (за хуманитарен профил) (максимални възможни 100 т.)

5. Общ успех от предишен клас (максимални възможни 100 т. при отличен 6,00).

Класиране:

1. За 15% стипендия – от 300 до 380 точки

2. За 50% стипендия – от 380 до 420 точки

3. За 80% стипендия - над 420 точки.

Горе
BulgarianEnglish