Гимназиално образование

Иновативната учебна методология в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ включва Проблемно-базираното обучение (Problem Based Learning). Учениците от 5 - 12 клас учат и работят по проектите си в малки групи (от 7 до 12 ученици), като на фокус е изгражадането на практически знания.

Предимствата на методологията са:

  • Преподаване чрез анализ и разбиране на проблемите и формирането на предпоставки за решения, вместо заучаване на информацията наизуст;
  • Развиване на умения за работа в екип, партньорство и групово постигане на целите;
  • Развиване на аналитичното и перспективно мислене, ориентирано към реалното решаване на казуси.

Методологията е насочена към изграждането на индивидуални и уверени професионалисти чрез динамичния начин на преподаване, стимулиращ учениците да развиват способностите си, така че да бъдат конкурентни на пазара на труда в Европа и по света.

Учениците, които продължават своето образование в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ до 12 клас, надграждат и развиват допълнителни знания и умения по предприемачество, придобити до 7 клас в направление „КОМПАС“, като се поставя фокус върху:

  • Финансово образование, което цели да формира в учениците финансова грамотност, която е от ключово значение за личните им и професионални умения и знания, необходими в съвременния свят.
  • Кариерна ориентация на учениците, намиращи се в прехода между средно и висше образование. Това направление предвижда прилагане на по-иновативен подход за професионално ориентиране: чрез включване на личности, успели предприемачи и лидери на мнение в различни сфери, както и на студенти по-горен курс и представители на университети в най-търсените специалности, които да споделят своя опит с младежите;
  • Гражданско образование, което цели да формира в учениците знания, умения и ценности, необходими за активното им ангажиране в обществото и подобряване на средата, в която живеят. Чрез преподаването на гражданско образование учениците се запознават с най-различни теми като институционално устройство на държавата, основни закони, избори и изборен процес, история и начин на функциониране на Европейския съюз, икономика т.н.
Горе
BulgarianEnglish