В света на книгите

На 17 септември учениците от втори клас на ЧСОУ „Цар Симеон Велики“ бяха поканени на тържественото откриване на обновения детски отдел на Столична библиотека-филиал Люлин. Те присъстваха на четенето на писателя Марин Бодаков, който представи избрани детски книги и получиха копие от най-старата книга на библиотеката.