Будители днес

В ЧСОУ „Цар Симеон Велики“ Денят на народните будители се отбеляза с поредица от различни инициативи. В седмицата преди празника всеки клас избра по един просветител и класните ръководители разказаха на децата и учениците интересни истории от живота и дейността на духовния водач. На 30 октомври учителката по история г-жа Мишева представи пред учениците кратко есе, посветено на българските будители. Учениците от 6 клас с класен ръководител г-н Стоян Димитров подготвиха презентация за избрани от тях народни будители, която представиха пред учениците от първи клас.

Денят на народните будители е общобългарски празник, припомнящ ни за делото на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащият се национален стремеж към образование и книжовност.