ГОДИШНИ ТАКСИ В ЕВРО ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019

 + 359 882 926 609
 office@tzarsimeon.bg

Нови ученици

Възрастова група Отстъпка Подготвителен
клас
1-4
клас
5-7
клас
8-12
клас
Годишна такса редовно обучение € 2 792 € 3 730 € 3 962 € 3 325
Такса за второ дете 10% € 2 513 € 3 357 € 3 566 € 2 993
Такса за трето дете 5% € 2 652 € 3 544 € 3 764 € 3 159
Промоционална такса за следваща учебна година (плащане на три вноски: 31 май, 30 юли, 15 септември) 3% € 2 708 € 3 618 € 3 843 € 3 225
Промоционална такса за следваща учебна година (авансово плащане на таксата до 31 май) 5% € 2 652 € 3 544 € 3 764 € 3 159
Отстъпка при привличане на нов ученик 5% € 2 652 € 3 544 € 3 764 € 3 159
Годишна такса за самостоятелна или индивидуална форма на обучение** 50% неприложимо неприложимо € 1 981 € 1 663
Транспортна услуга в двете посоки (по желание, за учебна година) € 1 103 € 1 103 € 1 103 € 1 103
Транспортна услуга в едната посоки (по желание, за учебна година) € 738 € 738 € 738 € 738
Транспортна услуга в района на Банкя (по желание, за учебна година) € 472 € 472 € 472 € 472
Такса училищно хранене за учебна година (закуска, обяд, следобедна закуска) € 651 € 651 € 651 € 651
Такса извънучилищни занимания по интереси (по желание, максимална сума за учебна година) € 800 € 800 € 800 € 800
Разплащателен план при редовно записване на нови ученици:
Първа вноска, 50 % – до 31 юли (или дължими в месеца на записване) € 1 465 € 1 957 € 2 079 € 1 746
Втора вноска, 50 % – до 05 декември € 1 465 € 1 957 € 2 079 € 1 746
Разплащателен план при разсрочено плащане: 9 вноски от 31 юли, всеки месец € 342 € 456 € 485 € 407

 

Продължаващи ученици

Възрастова група Отстъпка Подготвителен
клас
1-4
клас
5-7
клас
8-12
клас
Годишна такса редовно обучение € 2 664 € 3 562 € 3 782 € 3 179
Такса за второ дете 10% € 2 398 € 3 206 € 3 404 € 2 861
Такса за трето дете 5% € 2 531 € 3 384 € 3 593 € 3 020
Промоционална такса за следваща учебна година (плащане на три вноски: 31 май, 30 юли, 15 септември) 3% € 2 584 € 3 455 € 3 669 € 3 084
Промоционална такса за следваща учебна година (авансово плащане на таксата до 31 май) 5% € 2 584 € 3 384 € 3 593 € 3 020
Отстъпка при привличане на нов ученик 5% € 2 531 € 3 384 € 3 593 € 3 020
Годишна такса за самостоятелна или индивидуална форма на обучение** 50% неприложимо неприложимо € 1 891 € 1 590
Транспортна услуга в двете посоки (по желание, за учебна година) € 1 103 € 1 103 € 1 103 € 1 103
Транспортна услуга в едната посоки (по желание, за учебна година) € 738 € 738 € 738 € 738
Транспортна услуга в района на Банкя (по желание, за учебна година) € 472 € 472 € 472 € 472
Такса училищно хранене за учебна година (закуска, обяд, следобедна закуска) € 651 € 651 € 651 € 651
Такса извънучилищни занимания по интереси (по желание, максимална сума за учебна година) € 800 € 800 € 800 € 800
Разплащателен план при редовно записване на нови ученици:
Първа вноска, 50 % – до 31 юли (или дължими в месеца на записване) € 1 399 € 1 869 € 1 985 € 1 662
Втора вноска, 50 % – до 05 декември € 1 399 € 1 869 € 1 985 € 1 662
Разплащателен план при разсрочено плащане: 9 вноски от 31 юли, всеки месец € 326 € 436 € 462 € 389

* Минималната индексация на таксата за обучение за всяка учебна година е в размера на индекса на нарастване на средната годишна работна заплата на наетите лица по трудово правоотношение в частния сектор Образование, по преценка на УЧИЛИЩЕТО.
** Таксата за индивидуално обучение е условна и е в зависимост от спецификата на всеки индивидуален казус.

Пишете ни:

TOP