Стипендии

В гимназиален етап учениците могат да придобият право за получаване на стипендия в две основни категории:

Отстъпка от такса “Обучение” в зависимост от постигнатите при прием в осми клас резултати:

Класиране:

  1. За 15% стипендия – от 300 до 380 точки
  2. За 50% стипендия – от 380 до 420 точки
  3. За 80% стипендия - над 420 точки

Точките се формират по следния начин:

  1. НВО по български език и литература (максимални възможни 100 т.)
  2. НВО по математика (максимални възможни 100 т.)
  3. Вътрешен изпит по английски език – изходно ниво (максимални възможни 100 т.)
  4. Вътрешен изпит по профилиращ предмет за профила, в който се кандидатства (максимални възможни 100 т.)
  5. Общ успех (максимални възможни 100 т. при отличен 6,00).

Месечна стипендия, съгласно ПМС №328/21.12.2017 г. след завършено основно образование:

За постигнати образователни резултати, която се отпускат в началото на всеки срок след класиране на учениците със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 и направени отсъствия по уважителни и неуважителни причини.

 

TOP