ГОДИШНИ ТАКСИ В ЕВРО 2017/2018г. (5 – 7 КЛАС)

Такса „Обучение“ включва обучение по утвърдени от МОН учебни програми и от квалифицирани преподаватели, обучение на граждански и социални компетентности от квалифицирани експерти, интерактивни и иновативни методи на преподаване и мултимедийно обучение.

Такса „Храна“ включва сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството три пъти на ден – сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска. Всеки ден на децата се дава задължително плод.

Такса „Транспорт“ включва транспорт от и до училището. Училището осигурява възможност за избор на транспорт и само в една от двете посоки. Включена застраховка „Транспорт“.

Такса „Пансион“ включва: легло в хотелски тип стая за цялата учебна година на ученика – по избор самостаятелна или двойна стая, 12-часово нощно присъствие на възпитатели, които се грижат за самоподготовката на децата извън учебно време. Храна с постоянен контрол на качество четири пъти дневно – сутрешна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря. Ежедневно почистване на стаите.

Основна част от дейността на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е финансовата подкрепа на отделни ученици от всички образователни степени. Дават се отстъпки на семейства с повече от едно дете.
* Отстъпка за второ дете 10%
* Отстъпка за трето дете 15%
* Разсрочено плащане
Свържете се с нас за повече подробности!

Вид на услугата Вариант на плащане
На една вноска На две равни вноски Разсрочено плащане
До 31.07.2017 Първа вноска - до 31.07.2016г. Втора вноска - до 05.12.2017 От 31.07.2017, на девет равни вноски
Такса ОБУЧЕНИЕ- 5-7 клас 3762 евро 3949 евро 4138 евро
(2 х 1975) евро (9 x 460 евро)
Такса ХРАНА 590 евро 590 евро 648 евро
(2 х 295) (9 x 72 евро)
Такса ТРАНСПОРТ в двете посоки 1000 евро 1000 евро 1098 евро
(2 х 500) (9 x 122 евро)
Такса ТРАНСПОРТ в едната посока 670 евро 670 евро 738 евро
(2 х 335) (9 x 82 евро)
Такса ТРАНСПОРТ-район Банкя, Иваняне 470 евро 470 евро 522 евро
(2 х 235) (9 x 58 евро)
Такса ПАНСИОН с включена храна-Самостоятелна стая 3510 евро 3686 евро 3861 евро
(2 х 1843) (9 x 429 евро)
Такса ПАНСИОН с включена храна-Двойна стая 2860 евро 3002 евро 3150 евро
(2 х 1501) (9 x 350 евро)
Допълнителни занимания по интереси 360 евро 2 х 180 евро
Индивидуални занимания по предмети Цената се определя в зависимост от предмета и броя часове на седмица
Такса обучение ИФО и СФО 1700 евро
TOP