ПРОГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

Прогимназиалното образование (V-VII клас) в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е обособено в рамките на направление: „КОМПАС – Креативно Образование за Млади Предприемачи и Активен Старт“.

Основни цели:

  • Равиване на креативния потенциал и способностите за мислене у учениците
  • Изграждане на комуникативни умения за общуване и социализиране
  • Формиране на предприемаческа култура с цел по-добри перспективи за професионална реализация
  • Играждане на желание за спорт и повишаване на чувството за инициативност, отговорност и увереност в собствените възможности.

Всеотдайното ръководство на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ идентифицира и развива силните страни на всеки ученик, изграждайки и умения за работа в екип.

Насърчаваме нашите ученици да създават и творят локално, но да разпространяват и мислят глобално.

Изграждаме динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство. Обучението по предприемачество е неразделна част от учебната програма и е застъпено във всички предмети.

TOP