Критерии

При приема се отчита зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, академичните резултати и умения.

Наблюденията от специалистите се използват за информация при определяне нивото на ученика.

Решението за прием от страна на училището отговаря на следните критерии:

 • готовност за постъпване в съответния клас;
 • поведение на ученика и спазване на училищните правила;
 • разбиране и подкрепа от родителите относно личностното и академичното развитие на ученика, сътрудничество от тяхна страна за постигане на общите цели и спазване на училищните политики.

Училището си запазва правото да предложи прием с или без допълнителни условия или да откаже неговото приемане.

В ЧСУ "Цар Симеон Велики" могат да бъдат записани ученици, независимо от тяхната раса, националност, религия, етническа принадлежност.

Стъпки за кандидатстване

Такса обучение за нови ученици 2020/2021

Подготвителен

клас

1-4

клас

5-7

клас

8-12

клас

Годишна такса редовно обучение - 3,680.00 4,830.00 5,060.00 4,600.00
Такса за второ дете 10% 3,312.00 4,347.00 4,554.00 4,140.00
Такса за трето дете 15% 3,128.00 4,105.50 4,301.00 3,910.00
Промоционална такса за следваща учебна година (плащане на три вноски: 31 май, 30 юли, 15 септември) 3% 3,569.60 4,685.00 4,908.00 4,462.00
Промоционална такса за следваща учебна година (авансово плащане на таксата до 31 май) 5% 3,496.00 4,588.50 4,807.00 4,370.00
Промоционална такса за следваща учебна година за продължаващи ученици 5% - 4,588.50 4,807.00 4,370.00
Промоционална такса за следваща учебна година за деца от ДГ „Росица“ 10% 3,312.00 4,347.00 - -
Отстъпка при привличане на нов ученик 3% 3,569.60 4,685.00 4,908.00 4,462.00
Годишна такса за самостоятелна или индивидуална форма на обучение 50% - - 2,530.00 2,300.00

*Посочените такси са в Евро

Стипендии

В гимназиален етап учениците могат да придобият право за получаване на стипендия в две основни категории:

1.Отстъпка от такса “Обучение” в зависимост от постигнатите при прием в осми клас резултати:

Класиране:

 1. За 15% стипендия – от 300 до 380 точки
 2. За 50% стипендия – от 380 до 420 точки
 3. За 80% стипендия - над 420 точки

Точките се формират по следния начин:

 1. НВО по български език и литература (максимални възможни 100 т.)
 2. НВО по математика (максимални възможни 100 т.)
 3. Вътрешен изпит по английски език – изходно ниво (максимални възможни 100 т.)
 4. Вътрешен изпит по профилиращ предмет за профила, в който се кандидатства (максимални възможни 100 т.)
 5. Общ успех (максимални възможни 100 т. при отличен 6,00).

2. Месечна стипендия, съгласно ПМС №328/21.12.2017 г. след завършено основно образование:

За постигнати образователни резултати, която се отпускат в началото на всеки срок след класиране на учениците със среден успех не по-нисък от Отличен 5,50 и направени отсъствия по уважителни и неуважителни причини.

 

TOP