ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Преподавателите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ са доказани специалисти с висше образование, международен опит, вдъхновени и мотивирани да намират и култивират потенциала на учениците, както и да следват заложената визия и цели на училището. 

Учениците от ЧСУ „Цар Симеон Велики“ могат да разчитат на преподаватели, преминали специализирано обучение за:

 Личностно развитие и мотивация
 Повишаване на емоционалната интелигентност
 Ефективност, креативност и коучинг умения
 Индивидуален подход и инкубация на таланти

Галина Георгиева

Директор

Пенка Петева

Учител, начален етап

Ваня Иванова

Старши учител, английски език в гимназиален етап

Катерина Такова

Учител, биология в прогимназиален и гимназиален етап

Иван Николов

Учител, физкултура и спорт

Владимир Маринов

Училищен психолог

Катина Симеонова

Заместник-директор, административна дейност

Хилари Манчева

Учител, начален етап

Ива Тодорова

Учител, информационни технологии

Станимира Трифонова

Учител, английски език в прогимназиален и гимназиален етап

Тинка Лумбарска

Учител, химия в прогимназиален и гимназиален етап

Стефани Минева

Ресурсен учител

Румяна Божинова

Главен учител, начален етап

Ирена Убенова

Старши учител, английски език в начален етап

Мария Иванова

Учител, БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап

Владимир Цанков

Учител, история и география в прогимназиален и гимназиален етап

Нели Славеева

Учител, физика в прогимназиален и гимназиален етап

Десислава Николова

Ресурсен учител

Веселина Костова

Старши учител, начален етап

Петранка Угринова

Учител, английски език в начален етап

Малина Милева

Старши учител, БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап

Елица Вълчанова

Старши учител, математика в прогимназиален и гимназиален етап

Лариса Кирилова

Учител, музика

Яне Николов

Училищен логопед

Мариела Ценова

Старши учител, начален етап

Радафина Петлешкова

Учител, английски език

Вероника Костова

Учител, БЕЛ в прогимназиален и гимназиален етап

Снежана Кирова

Учител, математика в прогимназиален и гимназиален етап

Поля Иванова

Учител, изобразително изкуство

Свържете се с нас предварително, за записване на час!

TOP