ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Преподавателите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ са специалисти с висше образование, вдъхновени и мотивирани да работят и да се развиват спрямо нуждите на учениците, както и да следват заложената визия и цели на училището.

Ваня Къндова

Директор

Катя Илиева

Зам.-директор и старши учител начален етап

Галя Георгиева

Зам.-директор гимназиален и прогимназиален етап и учител по математика

Катина Симеонова

Зам.-директор по административна дейност и спорт

Златина Радушева

Старши учител - Начален етап

Ваня Иванова

Учител - Английски език

Зорница Борисова

Училищен психолог

Ива Тодорова

Учител - Начален етап

Станимира Трифонова

Учител - Английски език

Ирена Убенова

Учител - Английски език

Иван Тренев

Учител - Музика

Мария Иванова

Учител - Български език и литература

Владимир Цанков

Учител - История

Снежана Кирова

Учител - Математика

Яне Николов

Логопед

Десислава Николова

Ресурсен учител

Наско Стаменов

Учител - Химия

Хилари Манчева

Учител - Начален етап

Иван Николов

Учител - Физическо възпитание и спорт

Поля Иванова

Учител - Изобразително изкуство

Вероника Костова

Учител - Български език и литература

Мариела Ценова

Учител - Начален етап

Николай Николов

Учител - Информатика и физика

Евелина Петрова

Учител - Начално образование

Мария Асенова

Учител - Испански език

Румяна Божинова

Учител - Начален етап

Свържете се с нас предварително, за записване на час!

TOP