ПРИЕМ

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ обявява прием на ученици за учебната 2017 – 2018 година.

За подготвителния клас и първокласниците се провежда интервю – входяща диагностика.

Какво предлага ЧСУ „Цар Симеон Велики“, което би дало основание да го предпочетете пред други училища:

  • индивидуален подход към всяко дете с цел разгръщане на интелектуално-творческия му потенциал
  • най-доброто от съществуващите образователни модели, прилагани чрез интердисциплинарен подход
  • интерактивни методи и инструменти
  • авторска педагогика за развитие на ключови компетенции за личностно, образователно и професионално развитие
  • отлична материална база
TOP