СПОРТ

В ЧСУ „Цар Симеон Велики“ вярваме, че чрез физическо възпитание и спорт, учениците подобряват не само здравословното си състояние, но и интелектуалното си развитие.

Училището разполага със спортна инфраструктура – закрит целогодишен плувен басейн, физкултурен салон, тенис корт, баскетболно и волейболно игрище, където учениците се освобождават от стреса, натрупаната умора, ободряват ума и повишават настроението си, защото преди всичко спортът е забавление и инструмент, чрез който учениците се чувстват по-щастливи и са по-здрави.

Ползите, които целим учениците да генерират чрез заниманията по спорт са:

  • Физическа подготовка и създаване на здравословни навици за цял живот;
  • Усъвършенстване и развиване на спортни таланти. Правейки нещо добре, учениците придобиват умение как по-ефективно да напредват и да постигат по-високи резултати;
  • Здравословни навици, тъй като спортът увеличава осведомеността за функциите на тялото и как то реагира на различните стимули и обстоятелства. Той способства за предотвратяване злоупотребата с цигари, наркотици и алкохол;
  • Повишаване нивото на концентрация на учениците. Доказано е, че спортът намалява агресията и подобрява координационните умения. Това от своя страна способства за “намаляване на разсейването” в другите часове;
  • Премахване на стреса, предвид, че спортът позволява на учениците да освободят съзнанието си от учебни и социални затруднения, както и от напрежението, което се акумулира в мускулите им;
  • Изграждане на ценности като толерантност, колективен дух и възприемане на правила и норми. Класическите колективни спортове, които се провеждат в училището усилват общуването и възпитават учениците във важността на колективния дух и уважението на другия за постигане на общия успех и честна игра;
  • Упражняване на самоконтрол и справяне с емоциите, включително гняв и страх, по време на игра и в живота;
  • Изграждане на качества като постоянство и дисциплина, както и умение за вземане на решения и решаване на проблеми;
  • Създаване на приятелства и способност учениците да се разбират помежду си като равни.

Концепцията ни за часовете по физическо възпитание е да образуват основата за изграждане на умения за цял живот и да предоставят на учениците възможността да живеят активен и здравословен живот.

Вярваме, че спортните дейности, които училището организира и провежда, допринасят детето Ви да бъде здраво, работоспособно, усмихнато и в добро настроение.

TOP