РОДОЛЮБИЕ

Целта на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е българската история да се преподава като приказка, без наизустяване на ненужни дати и факти, като по този начин учениците усвояват знания за събития с епохално значение, опосредствани от българи, които обръщат хода на историята. Основен акцент се поставя върху ролята на позитивното и градивното, върху мира, а не върху насилието и войната.

Чрез уроците по история, обособени кътчета в самата сграда на училището, както и дейности, свързани с родолюбието, учениците имат възможност да се докоснат до знанието за редица български постижения с международно значение, до уникални владетели, учени, дипломати и изобретатели, дали своя принос към световното развитие и цивилизация.Така екипът на училището цели постигането на баланс между родолюбието и предприемчивостта, традицията и новаторството, като фактори за успеваемост и инвестиция в самите нас, страната и средата, в която живеем и се развиваме.

КАКВО СМЕ ДАЛИ НА СВЕТА

Кан Тервел (700-721) – Дипломатът, Светецът войн, Спасителят на Европа

Според „Именника на българските канове“ Тервел (700 – 721) произхожда от рода Дуло и е наследник на основателя на Дунавска България кан Аспарух. Кан Тервел е първият чуждестранен владетел, който получава титлата „кесар” от византийския император, като брат „во Христа”, през 705г. – уникален случай, който няма аналог в историята на Европа! Титлата „кесар” произлиза от името на Гай Юлий Цезар и по правило в Източната империя се дава на престолонаследника.
През 716г. кан Тервел сключва мирен договор с византийския император Теодосий IІІ, който се смята от изследователите на европейското средновековие за първия случай в историята на Европа, когато специална клауза, урежда икономически взаимоотношения между две държави. Договорът гласи: Византия се задължава да дари на България скъпи червени кожи – символ на царска власт и величие; Византия признава българските граници, влизащи в земите Загоре; двете държави се задължават да си разменят бегълците, обвинени в заговор срещу законния владетел; право на внос между границите имат само стоки, снабдени с държавен печат.
През пролета на 718г. кан Тервел нанася гибелно поражение над прочутият военачалник Маслама, брат на халифа Умар II (717-720), пред стените на Константинопол. Над 20 хиляди падат в бой с българите, а през месец август на същата година остатъците от окупационния корпус на арабите се изтеглят по заповед на халифа.
Победата, извоювана от Тервел е съдбоносно важна за християнската цивилизация на европейския континент и отрежда на великия български владетел заслужено място в историческия пантеон на Европа, като неин защитник и спасител в героичната епоха на Средните векове.
От края на ХV до ХVІІ-ХVІІІ в. темата за Тервел се среща в произведенията на множество западноевропейските автори – той става герой на поеми и пиеси, а католическата традиция съхранява преданието за „първият български крал-кръстител Требелиус” и го канонинизира като смирен монах с дата 13 март.

Преславската цивилизация

Велики Преслав е втората столица (893–971) на средновековната българска държава. Градът е възникнал през първата половина на IX в. по време на управлението на хан Омуртаг (814-831). В края на IX в. (893) на специален събор княз Симеон I (893-927) премества столицата на Първото българско царство във Велики Преслав. Писмените извори и археологическите находки и свидетелстват за великолепната архитектура на преславските дворци, църкви и манастирски комплекси. Разцветът на втората българска столица през IX–X в. се свързва с личността и владетелския размах на Симеон I (893-927). Сред забележителните му архитектурни шедьоври изпъкват Външният (с отбранителните крепостни стени и кули) и Вътрешният град. Център на големия дворцов комплекс е Кръглата църква (Златната църква) – един от най-значителните образци на средновековната българска архитектура.
Едно от най-значимите събития в историята на България е създаването на Преславската книжовна школа – резултат от изключително важните за историята ни събития от втората половина на IX в.: покръстването на българите (864), учредяването на независима Българска архиепископия (870), пристигането на прогонените от Велика Моравия Кирило-Методиеви ученици Климент, Наум и Ангеларий, въвеждането на старобългарския език и писменост в богослужението и административните сфери на Преславския църковен събор (893). Статутът на старобългарския език е сравним с този на църковния латински на Запад и на гръцкия на Изток и в по-късната летопис старобългарският език е наричан „латинският на Източна Европа“.
България придобива славата на класическа страна на средновековната писменост, а Преславското книжовно средище играе основна роля в създаването на облика на византийско-славянската политическа, религиозна и културна общност. Преславските писмени паметници са пренесени в Киевска Русия, където са запазени до ХV–ХVІІ в. и така ръкописната ни традиция дава начало на богатите литературни традиции на съседните ни народи.

Електронният часовник

Прототипът на електронния ръчен часовник или първият напълно нов начин да се показва времето от 500г. насам, е създаден от Петър Петров – българин.
Какво не знаем за откривателя на Електронния часовник? Петър Петров е роден в Берковица на 21 октомври 1919г. През 1939г. се записва в Чуждестранния легион. Пленен е от немците и пратен във военнопленнически лагер в Полша. През 1941г. се връща в България и става царски офицер. През 1944г. отива в Германия и учи инженерство, механика и корабостроене. Тогава построява и първото от своите 60 корабчета. През 1951г. се преселва в Канада, след това в САЩ. Работи за американските BBC. През 1956г. отива в Индокитай. Там е ангажиран в строежите на мостове и електрически централи. Проектира катамаран и се отправя към Мелбърн, Флорида. През 1959г. започва да се занимава с космическа техника. От 1963г. работи за НАСА по програмата Аполо и ракетата Сатурн. През 1968г. започва собствен бизнес. Компанията му Care Electrics или Кеър илектрикс разработва и първия безжичен сърдечен монитор, използван днес в болниците по цял свят. През 1969г. създава прототипа на цифровия електронен ръчен часовник. Часовникът е пуснат на пазара през 1971г. с марката Пулсар (Pulsar). През 1975г. Петров създава нова фирма. Започва да произвежда компютри за следене на замърсявания.
Сред изобретенията на Петър Петров са:
Първият дигитален ръчен часовник.
Първата компютъризирана система за измерване на замърсявания.
Телеметрични устройства за метеорологични и комуникационни сателити.
Първият в света безжичен сърдечен монитор.

Фотокопирна техника

Построяването на фотокопирната техника става възможно благодарение на откритието на фотоелектретното състояние на веществата, направено през 1937г. от Академик Георги Наджаков – българин. Днес е невъзможно да си представя цивилизования свят без копирната техника. И отново всичко тръгва от един българин.
Академик Георги Наджаков е роден през 1897г. в гр. Дупница. Завършва физика и математика през 1920г. в Софийския университет. Специализира в Париж в лабораторията на Пол Ланжвен.
И в Сорбоната при Мария Склодовска – Кюри. Бил е ректор на Софийския университет в периода 1947 – 1951г. Негови откритията в областта на физиката са:
фотоволтаичният ефект при диелектрици и полупроводници, признат като ефект на Наджаков – Андрейчин;
фотоелектретно състояние на веществото, за което стана дума;
– открития по фотоелектричната проводимост;
– ланжвеновите йони;
– магнитните изследвания;
– латентния фотографски образ и други.
Академик Георги Наджаков е създателят на Физическия институт при Българската академия на науките. Той е и един от основателите и член на Пъгуожкото движение на учените и на Световното движение за защита на мира и почетен председател на Световния съвет на мира. Носител е на златен медал на мира Фредерик Жолио-Кюри.

Покръстителят Борис – Михаил

Процесът на централизация и консолидация на българската държава, започнат от предците на цар Борис I (852-889), намира висша идейна санкция с нейната християнизация. Приемането на християнството през 864г. е не само личен акт на българския кан, но и резултат от еволюцията на българското общество и държавен елит. България е една от трите „Велики сили” в голямата политика на европейския IX в. и като неин владетел Борис I провежда активна политика между Рим и Константинопол, преди да вземе окончателното решение за замисленото покръстване на своя народ. През 864г. той склонява християнизацията да бъде извършена от Константинопол. Борис приема името Михаил в чест на своя кръстник император Михаил ІІI. Масовото налагане на новата вяра не е еднократен акт, а процес, който продължава с години. Част от болярите вдигат бунт срещу „лошия закон“ (865г.).

Верни на Борис останали кавхан Петър, ичиргу-боилът Стазис, Сондоке, Есхач и други боили, които успяли да потушат метежа, а петдесет и два рода от средите на възстаналите първенци били покосени до корен. Решимостта на Борис да утвърди новата вяра намира широк отзвук в цяла Европа. С последователната си политика и силните си дипломатически ходове цар Борис I успява и с изграждането на автономна българска архиепископия (4 март 870г.), и с това преодолява опасенията, че новата вяра поставя българите в зависимост от Византия. След 886 – 893г., благодарение на подкрепата за учениците на Кирил и Методий, България получава свой богослужебен и държавен език, както и свое национално духовенство. Борис-Михаил създава основата на културно-политически модел, който има непреходно значение за България и православния славянски свят през следващите столетия.

Компютърът

Първата автоматична електронноизчислителна машина, която поставя началото на компютърната ера, е изобретена през 1939г. от Джон Винсент Атанасов – българин.
През септември 1939г. Джон Атанасов заедно с Клифърд Бери започва работа по проекта на компютъра на Атанасов – Бери (АВС) и през ноември 1939г. двамата демонстрират прототипа.
Какво не знаем за Джон Атанасов? Роден е на 4 Октомври 1903г. в град Хамилтън, щата Ню Йорк. Родители – Айва и Иван Атанасови. Носител е на един куп награди. Работел е във Флота на САЩ. Бил е директор на различни корпорации.
Нещо интересно: Астероид, близо до Марс, носи името на Джон Атанасов. Той е открит и изследван от българи в Националната астрономическа обсерватория Рожен.

Българският фолклор

През 1977г. американските космически станции Вояджър 1 и Вояджър 2 политат към космоса в търсене на разумен живот. Основната цел на мисията е да изследва планетите Юпитер и Сатурн и техните спътници, и пръстени. Прикрепена към двата апарата Вояджър към космоса полита и Златната плоча на Вояджър. Грамофонна плоча, която съдържа 115 снимки, поздравления на 55 езика, множество природни звуци от прибой, вятър, гръмотевици и животни.

Златният диск на борда съдържа и най-красивата музика на Земята:
Бетховен с 2 произведения, едното е Пета симфония.
Бах с 3 произведения.
Моцарт с Вълшебната флейта.
Стравински – Пролетно тайнство, жертвен танц.
Меланхоличен блус изпълнена от Луис Армстронг.
Песен от остров Ява.
Песен от Нова Гвинея.
Заирска песен.
Австралийски аборигенски песни.
Мексиканска песен.
Сватбена песен от Перу.
Китайска песен.
Индийска рага.
Японска песен.
Хор от Грузия.
Панови флейти и перкусия от Перу.
Гайди от Азърбайджан.
Сенегалски ударни инструменти.
Индианци от племето навахо.
Панови флейти от Соломонови острови.
Сред тях е и българската народна песен Излел е Дельо хайдутин, изпята от Валя Балканска – българка.

Валя Балканска е космическият глас на България. Родена е през 1942г. в Лъкът-махала над село Арда, Смолянско. Изпяла е до момента около 300 български народни песни.
Първите сведения за народни песни и певци са от 9-10 век. Най-много народни песни са запазени през 18 век. Голяма част от старите народни песни не са записани и са забравени. Песента се е предавала от певец на певец. Така са се родили многото и различни варианти на една песен. Народните ни песни са най-точното отражение на бита на българина.

Киселото мляко

Върху опаковката на всеки млечно-кисел продукт, произведен в Япония, се изписва името на откривателя на млечно-киселата бактерия Д-р Стамен Григоров – българин.
Д-р Григоров е роден в село Студен извор, Трънско през 1878г. През 1905г. за пръв път описва млечно-киселия микроорганизъм, който предизвиква ферментацията, необходима за получаване на българско кисело мляко. По-късно микроорганизмът е наречен: lactobacillus bulgaricus, в чест на родината на неговия първооткривател. Днес официалното име на този микроорганизъм е lactobacillus delbureckii subsp. bulgaricus Grigoroff 1905.
Има един куп теории за произхода на . Турците казват, че е тяхно. Гърците направо си го рекламират като тяхно. Иранци и какви ли не още се борят за тази слава. Tраките, обаче, са първите, които са хапвали кисело мляко.
Нещо интересно: българското кисело мляко и надписа Lactobacillus bulgaricus са патентовани в България. Българското кисело мляко се произвежда само от 2 съставки: мляко и закваска. Продуктите, съдържащи и друго, например сухо мляко, соя, нишесте, консерванти за спиране на ферментацията, не са българско кисело мляко.

Въздушната възглавница

Катастрофите не са проблем само на нашето време. Още през 50-те години на миналия век се е търсило средство за обезопасяване на автомобилите, днес то е известно като въздушна възглавница (air bag) и един от създателите му е Асен Йорданов – българин.
Цитат от Уикипедия: The world’s first air bag, meant to ensure the safety of pilots and automobile drivers alike, was designed by Jordanoff in (1957).

Телефонният секретар

Прадядото на днешния телефонен секретар е дело на Асен Йорданов – българин. Безжичният телефонен апарат Jordanoff (Джорданоф) е имал секретар, усилвател и възможност за няколко души едновременно да разговарят помежду си или т. нар. конферентен разговор.

Световен рекорд на 100 м с препятствия

Световният рекорд в дисциплината 100 метра с препятствия (12.21 секунди) принадлежи на Йорданка Донкова – българка.
Йорданка Донкова е българска състезателка по лека атлетика. Тя поставя своя рекорд в 100 метра с препятствия през 1988г. и до днес той все още не е подобрен. Йорданка Донкова притежава европейския и олимпийския рекорд в същата дисциплина на 100 метра с препятствия от 12.38 секунди. Има 2 олимпийски медала и 9 медала от европейски първенства.Най-силната ѝ дисциплина е 100 метра с препятствия. Тя е първата и единствена досега българска лекоатлетка – победителка в крайното генерално класиране от веригата Мобил Гран При.

Рекорд в художествената гимнастика

Най-много световни титли в художествената гимнастика (многобой) имат Мария Гигова (1969г., 1971г., 1973г.) – българка и Мария Петрова (1993г., 1994г. ,1995г.) – българка.
Мария Гигова и Мария Петрова са в Книгата на Гинес като единствените трикратни световни шампионки.
Ние, българите, можем да се гордеем и с най-много записани отборни световни титли в художествената гимнастика – 9, както и с най-много индивидуални световни титли в същата дисциплина – 10.

Рекорд в скок на височина – 209 см

Един от най-старите рекорди в леката атлетика е в скока на височина (жени). Постижението от 209 см не е подобрено от 1987г. или вече 21 години. То принадлежи на Стефка Костадинова – българка.
Стефка Костадинова е състезателка по лека атлетика. Родена е в Пловдив. Завършва спортното училище в Пловдив. Кариерата й започва с гимнастика и плуване и чак после с лека атлетика.
Стефка Костадинова има 7 златни медала от световни първенства и европейски шампионати.
На 30 август 1987г. Стефка поставя световен рекорд при скока на височина – 209 см. През 1988г. печели сребърен медал от игрите в Сеул. През 1996г. става олимпийски шампион в Атланта, САЩ. През 1997г. тя се отказва официално от състезателната си кариера. Към днешна дата Стефка Костадинова е председател на Българския олимпийски комитет.

Първата жена пилот на боен самолет

За първи път в света жена участва в боен полет по време на Балканската война. Името й е Райна Касабова – българка.
Тогава (1912г.-1913г.) Касабова е на 15 години и е доброволка в полевата болница край Одрин. През 1913г. тя взема участие в боен полет със самолет Воазен, което я прави първата жена в света, участвала в боен полет. Полетът продължава 43 минути.
От самолета Райна хвърля над Одрин позиви с призив за спиране на кръвопролитията.
Евала, това е била миротворческа мисия.

Идеите за ООН

Идеите, развити в книгата „Звезда на съгласието”, служат на американския президент Уилсън за формулиране на неговите 14 точки за омиротворяване на света и полагане основите на Обществото на народите. Автор на „Звезда на съгласието” е Никола Димков – българин.
Никола Димков е роден в 1859г. в българското село в Серско – Горно Броди, по онова време – в пределите на Османската империя, в днешно време – под името Ано Вронду в Гърция. Получава образованието си в Париж. След което се установява в Цариград, днес Истанбул. Развива бизнес с подкови, открива фабрика. Участва активно в живота на българската колония в града. Член е на Съвета на Българската екзархия. В края на 1916г. и началото на 1917г. инж. Никола Димков написва книгата „Звезда на съгласието”. Книгата сама по себе си представлява проект за създаване на световна организация на мира и сътрудничеството между всички страни, народи и религии.
Никола Димков отпечатва проекта си на френски, немски, турски и гръцки език и чрез посолствата в Цариград го изпраща на много държавни и правителствени ръководители, включително и на тогавашния президент на САЩ – Томас Уилсън. Това е по времето, когато САЩ все още не са се намесили в Първата Световна война и прочутите 14 точки на президента Уилсън за следвоенното уреждане на света и създаване на Общество на народите не са съществували.
Дори биографът на Томас Уилсън – Бекер, свидетелства, че идеята не е била на президента, а е заимствана.
В проекта си Никола Димков предлага създаването на Постоянен световен съвет, който да проучва „средствата, пригодни да поддържат мир и сговор между всички народности в света”.
В интервю за гръцкия вестник Фарос, отпечатано като притурка към второто издание на книгата „Звезда на съгласието”, Никола Димков доразвива идеята си за устройството на Постоянния съвет.
Освен 3 главни съвета авторът предлага той да се подразделя на 20 върховни бюра, уреждащи: вътрешното устройство на съвета, световната безопасност и разоръжаване, междуверските отношения, въпросите на националните малцинства, световното правосъдие, просветата и културата, здравеопазването, земеделието, промишлеността, търговията, труда и т. н. Дори само бегло съпоставяне на тия формулировки на инж. Никола Димков с устава на Обществото на народите и особено на днешната Организация на обединените нации е достатъчно да открием сходствата.

Опакованият Райхстаг

През 1995г. привлича 5 милиона посетители в центъра на Берлин. Уникалният проект е дело на Христо Явашев – българин и съпругата му Жан-Клод.
Родом от Габрово, Христо Явашев произлиза от стар разградски род. Дядо му е академик Анани Явашев, открил руините на древния римски град Абритос. Братята му са известният актьор Анани Явашев и инж. Стефан Явашев. Учи в Художествената академия. През 1957г. емигрира и е лишен от българско гражданство. Отива в Париж и там среща бъдещата си съпруга Жан-Клод. И двамата са родени на една и съща дата – 13 юни 1935г.
Уникалното: Христо Явашев или както го знаят из цял свят – Кристо е създател на опаковането като художествен похват. Работи съвместно със съпругата си, французойката Жан-Клод.
Един от първите проекти на Кристо в Париж е да задръсти една улица с празни варели на Shell. Идеята му е да докаже, че желязна завеса твърде лесно се издига, но изключително трудно се отстранява.
Опаковал е моста Пон Ньоф в Париж (най-стария мост във френската столица). Опакова пристанище Колони на река Сена, за да покаже, че найлонът като материя на бъдещето е достатъчно подходящ за творческа изява. Сред най-мащабните му проекти са Завеса в долината Чадърите, и разбира се, опаковането на Райхстага. Обкръжените острови е следващото значимо начинание на авангардиста. Проектът е осъществен през 1980г. – 1983г. в басейна на плитководието на Маями, Флорида. 11 острова с изкуствен произход са обградени едновременно с плаващи платна от розов полипропилен.
Последната инсталация на Кристо – Портите (The Gates) – бе изложена в продължение на 2 седмици в Сентръл парк в Ню Йорк през февруари 2005г. и привлече милиони посетители. 7 503 парчета оранжев плат са монтирани на 23 мили по алеите на Сентръл парк в Ню Йорк. Хилядите тонове стомана, плат и пластмаса, от които са направени Портите, впоследствие са рециклирани.
Поглед към Опазването на Околната среда: Кристо и Жан-Клод се гордеят, че са екологични художници и че отстраняват всяка следа от художествените си творби, сглобявани с години, някои от които са се виждали дори от Космоса.
В България: Първата в България изложба на знаменития авангарден художник Христо Явашев е открита в София през 2006г. в галерията на Националната художествена академия. Изложени са 62 постера, собственоръчно подписани от художникa.

Евромонета

Автори на проекта на немските евромонети от 1 и 2 евро са Хайнц Хойер и Снежана Русева – Хойер – българка.
През 1997г. Хайнц и Снежана Хойер печелят националния конкурс за щемпел на евромонетите в Германия. Предполагам всички знаем – гърбовете на евромонетите са различни във всяка страна от Европейския съюз. Проектът на сънародничката ни и нейния съпруг е избран сред 30 други.
Федералният орел е техният избор за изображението на гърба на монетата от 2 евро, а надписът гласи: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT или Единство, справедливост и свобода.
Историята започва преди 29 години, когато Снежана отива в Източен Берлин да следва графичен дизайн. Още през първата седмица се среща с Хайнц. Оженват се през 1976г. Връщат се заедно в България, където остават 4 години, през които Снежана работи в издателство и си изплаща стипендията. А Хайнц вае от мрамор статуята на бога на виното Дионисий в Балчик.
След завръщането си в Източна Германия започват да работят по пощенски марки, медали и монети. В допълнение Хайнц преподава в старото си училище, а Снежана илюстрира детски книжки. Някъде по това време се раждат и децата им. Появяват се и първите им монети – тогавашните дойче марки.
След падането на Берлинската стена успехът идва бавно, но сигурно. Появяват се техните монетите за общата марка на обединена Германия, последвани от техните евромонети.
Снежана и Хайнц Хойер имат зад гърба си 16 години успехи в дизайна на монети. Те са правили проекти за монети за три валути, правили са и възпоменателни монети за екзотични републики като Науру и Вануату. Тук трябва да се добавят и юбилейните монети. Семейство Хойер работи върху юбилейната монета на България за Световното първенство по футбол в Германия през 2006г. Силуетът на Христо Стоичков е на гърба. По проект на Снежана Хойер са и 112-те медала за Мондиала.
Талантливата българка проектира и юбилейната монета за 775-годишнината на Берлин, която ще се чества през 2012. На гърба на момента е изобразена Берлинската стена, която рухва, а на фона й се събират разделените от нея в миналото брат и сестра.

Най-добрият студент

Най-добрият студент за Европа, Близкия Изток и Африка на компютърната академия Cisco Systems за 2003г. е Йордан Кацаров – българин.
Йордан Кацаров започва обучение по CCNA (Cisco Certified Network Associate), когато е на 13 години. На 15 години вече изучава CCNP в Cisco aкадемията към Българската Стопанска Камара. Успява да премине всички семестри и спечелва признанието за най-добър студент. Мечтата му е да стане експерт. Експертите в света са едва 9000. България е една от страните с най-много експерти (7).
Това си е голямо постижение за България, като се има предвид, че броят на Cisco академиите е 3270, а на курсистите – над 153 хиляди. От наградата вече са минали 6 години. Йордан Кацаров вече е понатрупал опит из IT компаниите в България. Сдобил се с със сертификати и специализации, включително и дипломи по мениджмънт от Ritsumeikan University – Япония и Open University – Англия.
В момента е на 20 години и е изпълнителен директор и съосновател на NG Systems. Първият им софтуерен продукт – Voice Clerk е за таксуване на гласови обаждания в корпоративния сектор.

Българските математици

Годината е 2003. 6 златни медала и 1-во място като отбор на Международната олимпиада по математика в Токио печелят Росен Кралев, Калоян Славов, Александър Лишков, Добромир Рахнев, Илия Цеков, Румен Зарев – българи.
Тези българчета изместват Китай от 1-вото място в отборната надпревара. Те обикалят света, за да решават задачи. Калоян, един от тях, споделя пред наш вестник: “…Мит е, че по света не знаят къде е нашата страна, винаги когато съм съобщавал, че съм българин, реагират отлично, издигам им се в очите, защото сънародниците, които вече познават, се оказват или най- добрите студенти, или най-кадърните специалисти…”
Историята продължава. Година 2005. 6 медала на Международната олимпиада по математика в Мексико печелят Росен Кралев, Александър Лишков, Цветелина Ценева, Иван Димитров, Веселин Димитров и Димитър Симеонов – българи.
Година 2006. Учениците от втория представителен отбор по математика на България печелят 1 златен и 3 сребърни медала на Всерусийската олимпиада в Русия. Златният медал е на Николай Белухов – българин.
Сребърните медали на Александър Даскалов, Борислав Вълков и Добрин Урумов – българи.
Година 2007. Три момчета от България печелят олимпиада по математика в Индия. Допълнение: Олимпиадата по математика в Индия се смята за една от най-силните в света. Златен медал за Румен Томов – българин. Сребърни медали за Антон Пенов и Борис Николов – българи.
Година 2008. Българските деца с 1 златен и 2 сребърни медала от Международна олимпиада по математика в Хонг Конг и 1 място в отборното класиране за не-азиатските държави. Златен медал за 12-годишната Катрин Крем – българка. Сребърни медала за 13-годишните Снежана Вескова и Петър Пенков, българи. 4 място в не-азиатското класиране за Павлена Ненова – българка.

Добиване на ток и бензин чрез слънчева енергия

Доц. Емил Минев концентрира обикновените слънчеви лъчи до фантастичната температура от 5762 градуса по Целзий. Тогава материята се разпада до чисти химически елементи слънчевата радиация се преобразува в електроенергия, прегрята пара или в водород. Патентована 1996г. под N 100115 и засекретена.

Брауновият газ

По света Илия Вълков е по-известен като Юл Браун, откриватeл на т. нар. Браунов газ. Както и на физикохимията на имплодиращото горeнe на Брауновия газ със съпътстващото го отдeлянe на енергия от вакуума. Газът сe получава чрeз eлeктролиза на вода, при която сe отдeлят водород и кислород. Илия Вълков открива прост способ да ги съхранява заeдно в eдин и същ рeзeрвоар, бeз тe да избухват. Когато смeс от водород и кислород гори и избухва, тя нe избухва навън, а навътрe. Българският учен успява да “впрегне” тази уникална рeакция за задвижванeто на вакуумeн автомобилeн двигатeл. Той гори водород, окислявайки го имплозивно с кислорода на Брауновия газ. Илия Вълков е участвал и в създаването на нови газови смeси за дълбоководно лeководолазно дишанe с акваланг бeз използванeто на твърди лeководолазни скафандри с нормално атмосфeрно наляганe. Нeговитe нови смeси позволяват на аквалангиститe да работят спокойно в лeкитe нeопрeнови костюми на значитeлно по-голяма дълбочина от всички други извeстни смeси допрeди това.

GSM за космоса

Мобилен телефон за Космоса измисли 23-годишният Милен Николов – българин. Милен е студент по компютърни системи и технологии в колежа Брокпорт, САЩ. Идеята го осенила в нюйоркското метро, докато му чезнело покритието на телефона.
Милен Николов печели с изобретението си една от 10-те награди в световното състезание за изследователски есета на Symbian – британската компания, известна с едноименната операционна система за мобилни телефони. Според учените революционното изобретение се равнява на откриването на радиото от руския физик А.С.Попов.

Говорещата книга за слепи

Изработена от българина Лъчезар Цветанов през 2002 година.

Слънчеви климатични системи

Професорът от университета в Остин Димитър Чернев създава първите в света климатични системи захранвани от слънцето и слънчевия хладилник.

Защита на банкови карти

През миналата година едно българско изобретение получи американско признание – стикерът, който защитава банковите карти от скимиране – SkimProt, беше избран за най-иновативен продукт в категория картово производство на най-голямото изложение за смарт технологии CARTES America 2014.

Лечение на Паркинсон

В Италия нарекоха болница на името на българина Иван Раев, който е открил начин за лечението на Паркинсон. Лекарството било направено през 30-те години на XX в., а Раев дори нямал медицинско образование. Той установил дозата на атропин от корените на билката беладона. Славата на знахаря от Сопот прехвърлила България чрез швейцарски дипломат в София, който свързал българина с италиански полковник. След като бил излекуван, при посещение в кралския двор полковникът разказва за чудото на италианската кралица Елена Савойска. По нейна инициатива в Рим е създадена болница за лечение на Паркинсон. Раев бил поканен – славата му била голяма, понеже излекувал над 1000 болни през 1934г. Той получил отличието “Кавалер на ордена на кралската корона” и е удостоен с титла “доктор”. Резултатите от провежданото в клиниката „българско лечение“ по Иван Раев били толкова добри, че дирекцията за народно здраве в Рим открила два центъра за терапия по българския метод. Към днешно време, в знак на признателност, една болница в Италия носи неговото име, а методът му на лечение е известен като Cura bulgara – българското лечение.

4 нови елемента от Менделеевата таблица

Българи са участвали в откриването на . Това са 113-ят, 115-ят, 117-ят и 118-ят елемент. Откритието е направено от Обединения институт за ядрени изследвания в руския град Дубна. Там работят 35 българи от общо 500 чужденци. Участието на българските учени има решаващ принос в тези открития. Новите елементи са тежки метали и с тях ще бъде запълнена Менделеевата таблица. Те ще намерят приложение в протонната лъчетерапия, при която се ускоряват протони и с тяхна помощ се лекуват онкоболни.

1497 победи

Шампионът по свободна борба, който пропуска само три победи в над 1500 официални мача с противници от пет континента e Дончо Колев Данев (Дан Колов) – българин.
Роден е през 1892г. в с. Чадърлии (сега с. Сенник), Севлиевско. Заминава за САЩ, когато е на 17 години. Работи, каквото му попадне. Започва кариерата си на борец в организираните сред работниците борби. През 1914г. за първи път побеждава професионален борец, а през 1925г. самият той става професионалист. През цялата си спортна кариера побеждава противници от 5 континента, включително в страни като Австралия, Нова Зеландия, Япония и Китай. През 1936г. побеждава в Париж Анри Деглан и получава титлата Европейски шампион по свободна борба. Наричат го Кинг Конг, Кралят на кеча, Балканският лъв. През целия си живот Дан Колов запазва българското си гражданство, като отказва предложенията за чуждо поданство с думите: „Дан Колов е българин.“

Райна Кабаиванска

Кавалер на Ордена на Италия, 5 пъти най-популярна личност на Италия и 2 пъти музикант на годината е оперната певица – българка, родена в Бургас на 15 декември 1934г. Баща й Яким Кабаивански е ветеринарен лекар, писател и университетски преподавател. Майка й Стайка е учителка по физика. свири на пиано като дете и пее в детския хор „Бодра смяна“. Завършва оперно пеене и пиано в държавната консерватория Панчо Владигеров. В 1958г. заминава за Италия да специализира при Дзита Фумагали. През 1959г. дебютира като Жоржета в „Мантията“ на Пучини и печели оперния конкурс във Верчелли заедно с Лучано Павароти. Същата година дебютира и в Палячи във Фано. По-късно печели конкурса за млади изпълнители към школата на Миланската Скала. През 1961г. я аплодират в Миланската скала [един от най-реномираните театри в света] в операта Беатриче ди тенда от Белини. Година след това в Метрополитен опера в Ню Йорк. Лондонската Ковънт Гардън е следващата сцена, на която дебютира през 1962г., в ролята на Дездемона от Отело на Верди. Изпълнила е около 100 роли на оперната сцена. Ролите на Тоска и Мадам Бътерфлай от едноименните опери на Пучини тя е изпяла повече от 400 пъти из цял свят.

TOP