Критерии

При приема се отчита зрелостта и готовността на ученика за съответния клас, академичният резултати и умения. Наблюденията от специалистите се използват за информация при определяне нивото на ученика.

Решението за прием от страна на училището отговаря на следните критерии:

  • готовност за постъпване в съответния клас;
  • поведение на ученика и спазване на училищните правила;
  • разбиране и подкрепа от родителите относно личностното и академичното развитие на ученика, сътрудничество от тяхна страна за постигане на общите цели и спазване на училищните политики.

Училището си запазва правото да предложи прием с или без допълнителни условия или да откаже неговото приемане.

В ЧСУ "Цар Симеон Велики" могат да бъдат записани ученици, независимо от тяхната раса, националност, религия, етническа принадлежност.

TOP