СОБСТВЕНИК

Собственик на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е д-р Милен Врабевски – български бизнесмен и благотворител, активно ангажиран с осъществяване на съвременната идея за национална идентичност в перспективата на европейската принадлежност на България. Възпитаник е на Английската гимназия и на Медицинския университет в родния си град Варна. От 1997г. е основател и управляващ собственик на най-голямата в Югоизточна Европа, частна, научно-изследователска организация в клиничната медицина, със собствена офис-структура и повече от 250 служители в 21 европейски държави. Собственик е и на детска градина, компания за инвестиции в образованието, компания за разработка и консултации на евро-проекти, медицински център и музикално-продуцентска къща.

През 2007г. учредява Фондация Българска Памет, чрез която финансира инициативи за:

1. Утвърждаване на националното чувство у най-младите, чрез инициативи за опазване и социализация на културно-историческото наследство;

2. Инициативи за борба с демографската криза в България;

3. Образователни инициативи за интеграция и социализация на българските общности от историческата диаспора;

4. Инициативи за за изграждане на икономика на знанието и реализация на младите хора в България.

 

За последователната си благотворителна дейност в полза на обществото, през 2012г. е поканен за член на „Глобалната инициатива на Бил Клинтън“, а през 2013г. е отличен с най-престижната награда на Европейския парламент „Гражданин на Европа”.

TOP