ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪСТАВ

Преподавателите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“ са специалисти с висше образование, вдъхновени и мотивирани да работят и да се развиват спрямо нуждите на учениците, както и да следват заложените визия и цели на училището.

Учителите в ЧСУ „Цар Симеон Велики“:

  • Възнаграждават инициативността, поемането на отговорност и поемането на риск;
  • Приемат (не) успеха като неразделна част от учебния процес;
  • Умеят да управляват риска;
  • Имат отлични умения за работа в екип като осъществяват обмен с колегите си и редовно организират срещи помежду си;
  • Използват разнообразни творчески методи като иновативни педагогически инструменти;
  • Вземат под внимание в своите методи на оценка не само решението, но и начина, по който се е стигнало до него;
  • Използват новите технологии в класната стая в подкрепа на обучението. Те изследват нови решения, производствени техники и компютърни инструменти, които подпомагат учебния процес;
  • Използват интерактивни методи за обучение.

Катя Илиева

Директор и старши учител Начално образование

Никога не те спохожда желание, без да те сполети и силата, с която да го осъществиш.

Ния Райчева

Учител - Испански език

Да се смееш често и по много, да спечелиш уважението на интелигентни хора и обичта на децата… да знаеш, че дори един човек диша по-леко, защото те е имало. Това е успех!” - Ралф Уолдо Емерсън

Виктория Йорданова

Старши учител - Английски език

Търпението и усмивката са най-добрите съюзници на учителя!

Надя Коджаманова

Учител - Изобразително изкуство

В работата си с деца се опитвам да ги насърча да повярват в себе си и в своите способности.

Даниела Янкова

Старши учител - Начално образование

Не причинявай на другите това, което не би искал те да ти причинят.

Радослава Беева

Учител Логопед

За мечтите и техните крила!

Бяла Момерова

Учител - География и икономика

Човек взима от живота си точно толкова, колкото е имал куража да пожелае.

Радосвета Томова

Учител - Начално образование

„Детето не е нечие притежание… Възпитава се с думи, с обич и търпение, с пример, не с нервност, принуда и насилие.“ - Из „Когато се появи детето“, Франсоаз Долто

Камелия Делионова

Учител Начално - образование

Veni, vidi, vici!

Цветана Калъчева

Старши учител - Английски език

„Учителят отваря вратата, но ученикът влиза сам.”

Даниел Дилов

Старши учител - Информатика и информационни технологии

Стани полезен и ще бъдеш щастлив!

Асен Лашков

Учител Математика и информатика

„Математиците са като французите: каквото и да им кажеш, те го превеждат на своя си език и то веднага се превръща в нещо съвършено различно.“

Стоян Димитров

Учител Физическо възпитание и спорт

Аз мога!

Златина Радушева

Старши учител Начално образование

„Най-хубавото се вижда само със сърцето. Същественото е невидимо за очите.“ - А. С. Екзюпери

Кристиана Тодорова

Учител Начално образование

От какво се прави ливада? Нима не знаеш? Трева и една пчела, и да мечтаеш. Ако пчелата не пристига, мечтата стига. - Емили Диксън

Владимир Цанков

Учител История и цивилизации

Задачата на учителя е да отваря врати, а не да 'пробутва' през тях учениците.

Снежана Кирова

Учител Математика и физика

Решаването на една задача е практическо умение, което може да се добие само чрез подражание и упражнение..

Антония Георгиева

Учител Немски език

Работата на учителя е да накара учениците си да прозрат собствената си вътрешна сила и жизнеспособност. - Джоузеф Кембъл

Росица Стефанова

Учител Английски език

Само чистото съзнание може да превърне труда на учителя в празник.

Николета Фердова

Преподавател детски център

Доброто възпитание е най- доброто наследство.

Андриана Георгиева Горбаткова

Преподавател детски център

Това е пътят на познанието.

TOP