ПРИЕМ

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ обявява прием на ученици за учебната 2017 – 2018 година.

ЧСУ „Цар Симеон Велики“ предлага:

  • Индивидуален подход към всяко дете с цел разгръщане на интелектуално – творческия му потенциал
  • Динамичен баланс между родолюбивото възпитание и духа на предприемчивост и новаторство
  • Най-доброто от съществуващите образователни модели, прилагани чрез интердисциплинарен подход
  • Авторска педагогика за развитие на ключови компетенции за личностно, образователно и професионално развитие
  • Насърчаване на свободно мислещата личност чрез активиране на творческото въображение
  • превъзходна материална база
  • Искате вашето дете да се присъидини към ЧСУ „Цар Симеон Велики“?
TOP