ГОДИШНИ ТАКСИ В ЕВРО 2017/2018г. (8 – 12 КЛАС)

Такса „Обучение“ включва обучение по утвърдени от МОН учебни програми и от квалифицирани преподаватели, обучение по граждански и социални компетентности от квалифицирани експерти, интерактивни и иновативни методи на преподаване и мултимедийно обучение.

Такса „Храна“ включва сертифицирана храна с постоянен контрол на качеството три пъти на ден – сутрешна закуска, обяд и следобедна закуска. Всеки ден на децата се дава задължително плод.

Такса „Транспорт“ включва транспорт от и до училището. Училището осигурява възможност за избор на транспорт и само в една от двете посоки. Включена застраховка „транспорт”.

Такса „Пансион“ включва: легло в хотелски тип стая за цялата учебна година на ученика; по избор самостаятелна или двойна стая, 12 часово нощно присъствие на възпитатели, които се грижат за самоподготовката на децата извън учебно време. Храна с постоянен контрол на качество четири пъти дневно-сутрешна закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря. Ежедневно почистване на стаите.

Основна част от дейността  на ЧСУ „Цар Симеон Велики“ е  финансовата подкрепа на отделни ученици, от всички образователни степени. Предлагат се  отстъпки на семейства с повече от едно дете.

TOP